RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights - 02- 2019 - Brexit : btw-actiepunten vóór 29 maart 2019

Hoogstwaarschijnlijk verlaat de UK de Europese Unie zonder “deal” op 29 maart 2019 om middernacht.

Hoewel er nog héél veel onduidelijkheid bestaat over de praktische gevolgen hiervan, bezorgen wij u hierbij een paar actiepunten die in elk geval reeds kunnen genomen worden vóór deze datum.

1. Aanvraag EORI nummer

Om goederen van en naar niet-EU Lidstaten te kunnen in- en uitvoeren, dient elke entiteit te beschikken over een EORI-nummer. Indien u nog geen EORI-nummer heeft (of dit werd toegekend door de UK), en u goederen zal verhandelen met de UK in de nabije toekomst, dient alvast een EORI-nummer te worden aangevraagd.

2. Teruggaafverzoek UK btw

Indien u UK btw hebt betaald in 2018 of 2019, kan deze nog tot 29 maart 2019 teruggevorderd worden via het elektronische EU teruggaafportaal (INTERVAT- applicatie VATRefund).
Teruggaafverzoeken ingediend na 29 maart 2019 dienen de meer omslachtige teruggaaf procedure van de 13e Richtlijn te volgen (overeenkomstig de UK regelgeving).

3. Analiseer en pas uw ERP-systemen aan

Kijk de flow van goederen en facturen na die u heeft met de UK (zowel in- als uitgaand). Niet alleen de templates voor de facturen dienen aangepast te worden, maar ook de correcte rapportering van de diverse transacties van en naar de UK (btw-aangiften, listing intracommunautaire handelingen en Intrastat aangiften) dient verzekerd te worden.

De vermelding op de facturen betreffende leveringen van goederen naar de UK wijzigt van “Vrijgestelde intracommunautaire levering- artikel 39bis WBTW” naar ‘Vrijgestelde uitvoer - artikel 39, § 1 WBTW”.

Nog belangrijker is dat de B2B leveringen van goederen en diensten naar de UK niet langer in vak 44 of vak 46 van de btw-aangifte dienen te worden gerapporteerd, maar in vak 47. Bovendien dienen deze niet langer opgenomen te worden in de listing intracommunautaire handelingen, noch in de Intrastat aangifte.

4. Update uw douane procedures

Aankopen van goederen uit de UK zal nu aanleiding geven tot de betaling van invoer btw (en mogelijks invoerrechten) bij de douane autoriteiten, tenzij een vergunning voor de verlegging van invoer-btw reeds voorhanden is (die een aanzienlijke voorfinanciering van invoer btw vermijdt).

Indien u niet vertrouwd bent douaneprocedures, neemt u best contact op met een douaneagent die u kan helpen bij het vervullen van de noodzakelijke douaneformaliteiten.

 

Download onze Tax Insight

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us