RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights - 04-2019 - Toekenning aandelen en voordelen van alle aard door buitenlandse groepsondernemingen

In de Tax Insight van augustus 2018 bespraken we reeds de waarschijnlijke invoering van een verplichting tot opmaak van een fiscale fiche en inhouding van bedrijfsvoorheffing ingeval gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard worden toegekend door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de Belgische groepsonderneming. Intussen werden de noodzakelijke wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad deze regelgeving in werking.

 

Vanaf 1 januari 2019 opmaak fiscale fiche verplicht

Indien een buitenlandse groepsonderneming in het verleden aandelen (met korting) of andere voordelen van alle aard toekende aan werknemers van een Belgische groepsonderneming, bestond er in bepaalde gevallen geen rapporteringsplicht voor deze Belgische entiteit. Voor voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend vanaf 1 januari 2019 door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de Belgische groepsonderneming bestaat er echter wel een verplichting in hoofde van de Belgische entiteit om een fiscale fiche op te maken, los van het feit of er een kostendoorrekening naar België plaatsvindt. Deze voordelen moeten aldus gerapporteerd worden op de nodige salarisdocumenten (loonstrook, individuele rekening, fiscale fiche voor inkomstenjaar 2019, …).

 

Vanaf 1 maart 2019 eveneens verplichting tot betaling van bedrijfsvoorheffing

In dezelfde situatie bestond er tot voor kort in bepaalde gevallen eveneens geen verplichting voor de werkgever tot inhouding en doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Onder de nieuwe regelgeving is de Belgische groepsonderneming echter verplicht om in dit geval eveneens bedrijfsvoorheffing in te houden en door te storten en dit voor toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 maart 2019.

 

Gelieve te noteren dat deze wetswijzigingen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 maart 2019.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met de implicaties van bovenstaande, of andere assistentie, staat het tax team van RSM Belgium ter uwer beschikking (intertax@rsmbelgium.be).

Download onze Tax Insight

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us