RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights - 05-2019 - Fiches 281.50 – Inkomsten 2018

Elke vennootschap dient jaarlijks individuele fiches 281.50 op te maken voor de tijdens dat kalenderjaar betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen,  restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties of vergoedingen of voordelen van alle aard, etc. die voor de verkrijgers belastbare inkomsten zijn. 

Deze individuele fiches en samenvattende opgaven over het inkomstenjaar 2018 dienen uiterlijk 27 juni 2019 ingediend te worden. 

Vennootschappen die deze verplichtingen niet zouden naleven, riskeren strenge sancties. In voorkomend geval kan de belastingadministratie overgaan tot het vestigen van een afzonderlijke aanslag wegens geheime commissielonen van 103% (of 51,5% indien de verkrijger een rechtspersoon is). 

Indien uw fiscale fiches gewoonlijk door ons kantoor worden ingediend, zal uw dossierbeheerder zoals gebruikelijk de indiening hiervan verzekeren, en dit binnen de wettelijke termijn.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande ficheverplichting, staat het tax team van RSM België te uwer beschikking ([email protected]).

 

Download onze Tax Insight

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us