Tax Insights - 06-2019 - Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. De wet van 23 maart 2019 tot invoering van deze substantiële hervorming werd op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen « WVV » is reeds sinds 1 mei 2019 in werking getreden. Vanaf deze datum zijn de bepalingen van het WVV integraal van toepassing op alle sedertdien opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Reeds bestaande rechtspersonen kunnen geheel vrijwillig tot 31 december 2019 hun statuten in overeenstemming brengen met het nieuwe WVV (‘opt-in’-systeem). 

Met ingang vanaf 1 januari 2020

  • Zijn de per 1 mei 2019 reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen verplicht om bij de eerstvolgende statutenwijziging hun statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek.
  • Zullen tot aan de eerstvolgende statutenwijziging de bindende voorschriften van het nieuwe Wetboek op de bestaande vennootschappen reeds van toepassing zijn.

Uiterlijk op 1 januari 2024 dienen de statuten van de voor 1 mei 2019 bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen in overeenstemming te zijn gebracht met het nieuwe WVV.

Bovenstaande indachtig nodigen wij u uit om de statuten van uw vennootschap, vereniging of stichting tijdig te herzien en, indien nodig, alle maatregelen te ondernemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het WVV.

Mocht u bijkomende informatie of assistentie wensen in verband met het bovenstaande, staat het tax team van RSM België uiteraard steeds te uwer beschikking. ([email protected]).  
 

Download onze Tax Insight

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us