RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights 08-2018 Toekenning aandelen en voordelen van alle aard door buitenlandse groepsondernemingen

De regering heeft tijdens de jongste begrotingsbesprekingen beslist een verplichting in te voeren tot opmaak van een fiscale fiche en inhouding van bedrijfsvoorheffing ingeval gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard worden toegekend door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de Belgische groepsonderneming.

 

Vanaf 2018 opmaak fiscale fiche verplicht

Indien een buitenlandse groepsonderneming in het verleden aandelen (met korting) of andere voordelen van alle aard toekende aan werknemers van een Belgische groepsonderneming, bestond er in bepaalde gevallen geen rapporteringsplicht voor deze Belgische entiteit. Voor voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend vanaf 1 januari 2018 door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de Belgische groepsonderneming zal er echter wel een verplichting bestaan in hoofde van de Belgische entiteit om een fiscale fiche op te maken, los van het feit of er een kostendoorrekening naar België plaatsvindt.

 

Vanaf 2019 eveneens verplicht tot betaling van bedrijfsvoorheffing

In dezelfde situatie bestaat er tot op vandaag in bepaalde gevallen eveneens geen verplichting voor de werkgever tot inhouding en doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De regering heeft nu echter beslist dat de Belgische groepsonderneming in dit geval eveneens bedrijfsvoorheffing zal moeten inhouden en doorstorten en dit voor toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2019.

 

RSM informeert u

Gelieve te noteren dat deze beslissing nog niet als wet werd aangenomen. Het is mogelijks wel opportuun om na te gaan wat de implicaties hiervan zijn voor bedrijven die deze voordelen toekennen.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of andere assistentie, staat het tax team van RSM Belgium ter uwer beschikking ([email protected]).

 

RSM InterTax

 

Download onzeTax Insight

 

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us