Tax Insights - 08-2019 -Buitenlandse btw-teruggaafverzoek

1. Wat?

Elke belastingplichtige loopt wel hier of daar buitenlandse btw op, die uiteraard niet gerecupereerd kan worden via de Belgische btw-aangifte, maar wel via de zogenaamde 8e Richtlijn btw-teruggaafprocedure. 

Gelet op het feit dat zo’n teruggaafprocedure heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengt en heel wat kostbare tijd opslorpt, wordt deze terugvorderbare btw vaak ‘vergeten’, waardoor er miljoenen euro’s aan buitenlandse btw niet worden teruggevraagd. 

Naar aanleiding van zo’n btw-teruggaafverzoek worden er ook vaak vragen om inlichtingen door de buitenlandse btw-administratie gestuurd, die heel wat kennis, inzet en tijd vergen.

RSM Belgium heeft de specifieke kennis in huis om de teruggaafprocedure in de andere 27 Lidstaten vlot en efficiënt te laten verlopen. 

 

2. Hoe?

Werd in de rekening 41100 terug te vorderen btw en/of de rekening ‘buitenlandse btw’ buitenlandse btw geboekt, neem dan contact op met RSM Belgium.

Op basis van een Excel-sheet en de bijhorende aankoopfacturen (nagekeken door het btw-team), kan dit bedrag, in principe en behoudens eventuele aftrekbeperkingen, worden teruggevraagd via de btw-teruggaafprocedure.


3. Wanneer?

De uiterste indieningsdatum van een btw-teruggaafverzoek via de 8e Richtlijn betreffende de kosten over het jaar 2018 werd vastgesteld op 30 september 2019.

Graag ontvangen wij een Excel-overzicht (en de bijhorende aankoopfacturen) vóór 15 augustus 2019, om dit verzoek tijdig te kunnen behandelen en in te dienen. 
 

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of andere assistentie, staat het tax team van RSM België te uwer beschikking [email protected]

 

Download onze Tax Insight

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us