RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights -10 - 2018 - Belgische dochterbedrijven voortaan ook socialezekerheids-bijdragen verschuldigd op aandelen van buitenlands moederbedrijf

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna: RSZ) heeft vorige maand zijn instructies gewijzigd. Uit deze wijziging blijkt dat Belgische dochterbedrijven voortaan ook socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op aandelen toegekend door het buitenlands moederbedrijf.

 

Wijziging onmiddellijk van toepassing

Voorheen was een Belgisch dochterbedrijf geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op aan werknemers toegekende aandelenpakketten indien zij op geen enkele manier tussenkwam in het toekennen hiervan. Concreet wil dit zeggen dat er vroeger slechts socialezekerheidsbijdragen verschuldigd waren, indien:

  • De kost door de Belgische entiteit werd gedragen of,
  • De Belgische entiteit tussenkwam in het beslissingsproces of,
  • De Belgische entiteit optrad als contactpunt voor werknemers met vragen betreffende het aandelenplan.

 

De RSZ wijzigt nu zijn instructies in die zin dat er eveneens sprake is van toekenning van loon ten laste van de werkgever indien de toekenning het gevolg is van prestaties geleverd in het kader van de arbeidsovereenkomst die met die werkgever werd afgesloten of verband houdt met de functie die de werknemer bij die werkgever uitoefent. Bijgevolg zijn er socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op aandelen die toegekend worden aan werknemers van een Belgisch dochterbedrijf, zelfs indien het Belgische dochterbedrijf helemaal niet tussenkomt in de toekenning van deze aandelen. Deze wijziging is onmiddellijk van toepassing.

 

Bijkomende kost voor werkgevers en werknemers

Indien een multinational aandelen toekent aan werknemers van het Belgisch dochterbedrijf, zullen er socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De werkgever zal gemiddeld 27,5% aan socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Ook de werknemer zal deze wijziging voelen in zijn portefeuille, aangezien de werkgever verplicht is om 13,07% in te houden bij de werknemer.

Eerder (zie Tax Insight van augustus 2018) raakte ook al bekend dat er voor voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend vanaf 1 januari 2018 door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de Belgische groepsonderneming waarschijnlijk een verplichting zal bestaan in hoofde van de Belgische entiteit om een fiscale fiche op te maken. In dezelfde situatie zal de Belgische groepsonderneming voor toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2019 waarschijnlijk eveneens bedrijfsvoorheffing moeten inhouden en doorstorten.

 

RSM informeert u

Dit omstreden standpunt van de RSZ zal ongetwijfeld tot heel wat betwisting leiden. Het zal in elk geval opportuun zijn om na te gaan wat de implicaties hiervan zijn voor multinationals die deze voordelen toekennen aan werknemers van een Belgisch dochterbedrijf.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of andere assistentie, staat het tax team van RSM Belgium ter uwer beschikking ([email protected]).

 

RSM InterTax

 

Download onzeTax Insight

 

tax_insights_small.jpg

 

 

 

 

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us