RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights -10 - 2018 - De forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen vanaf 1 oktober 2018

De maaltijdkosten gemaakt door een werknemer die voor beroepsdoeleinden reist binnen België, mogen - mits naleving van de voorwaarden - door de werkgever op forfaitaire wijze vergoed worden. De forfaits die ambtenaren van de Belgische Staat hiervoor ontvangen, gelden ook als norm voor de privésector en worden beschouwd als kosten eigen aan de werkgever, m.a.w. een niet-belastbaar voordeel voor de werknemer en een aftrekbare beroepskost voor de werkgever.

 

1. Actuele bedragen

Vanaf 1 oktober 2018 worden de bedragen gewijzigd. De voorwaarden werden sinds 1 september 2017 gewijzigd. De nieuwe bedragen mag men in de privésector hanteren als een “ernstige norm”.

 

1.1  Dagvergoeding (maaltijd)

Waar voorheen een onderscheid werd gemaakt tussen reizen van minstens 8 uur en reizen van meer dan 5 uur, maar minder dan 8 uur, kan er nu enkel nog een forfaitaire kostenvergoeding worden toegekend voor dienstreizen van minstens 6 uur. Deze bedraagt 17,06 euro per dag.

Bijkomende voorwaarde is wel dat de maaltijdkosten niet op een andere wijze worden vergoed door de werkgever of door een derde (bijvoorbeeld deelname aan seminarie of vergadering  waarbij de maaltijd is inbegrepen) of geen voordeel van dezelfde aard genoten wordt (bijvoorbeeld gebruik van een bedrijfsrestaurant).

 

1.2  Vergoeding verblijfskosten (logies)

Waar voorheen ook een forfaitaire vergoeding mogelijk was indien de werknemer kosteloos kon logeren, worden nu enkel nog verblijfskosten vergoed als het logement kosten voor de werknemer heeft teweeggebracht. Deze bedraagt 128,01 euro per nacht.

 

2. Wat wijzigt niet?

Hogere forfaits blijven niet-belastbaar op voorwaarde dat de werkgever bewijs levert dat de vergoeding niet alleen bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn, maar dat ze ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed. Ook wanneer de opgelegde minimumduur van de dienstverplaatsing niet behaald wordt, is de vergoeding belastbaar.

De RSZ behoudt nog steeds haar aparte forfaits voor terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. De bedragen van 7 euro per dag[1] en 35 euro per nacht[2] zijn voor haar uitgesloten uit het loonbegrip voor bepaalde categorieën van werknemers, op voorwaarde dat het gehanteerde forfait verantwoord kan worden. Zijn de werkelijke kosten hoger dan het forfait, dan moet de werkgever de realiteit van de kosten aantonen voor het geheel van de kosten met betrekking tot die post.

Uiteraard mag nog steeds eenzelfde kost niet meer terugbetaald worden op basis van de werkelijke bewijsstukken, als er reeds een forfaitaire vergoeding voor werd toegekend.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het Tax team van RSM België te uwer beschikking.

RSM InterTax

Download onzeTax Insight

 

 

tax_insights_small.jpg

 

 

[1] Baankosten voor niet-sedentaire werknemers - maaltijd: werknemer is verplicht zich tijdens de werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend) en kan niet anders dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken

[2] Verblijfskosten in België: kosten van avondmaal, logies en ontbijt als werknemer voor de nacht niet naar huis kan omdat de werkplaats te ver verwijderd is

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us