RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights -11 - 2018 - Nieuwe Btw-behandeling vouchers vanaf 1 januari 2019

RSM informeert u

Alle vouchers, uitgereikt na 31 december 2018 worden onderworpen aan een nieuw btw-regime, zoals bepaald door de Richtlijn 2016/ 1065/ EU. Ondanks het feit dat deze Richtlijn tot op heden niet is omgezet in de Belgische interne wetgeving, bezorgen wij u graag een overzicht van de belangrijkste principes.

 

Het nieuwe btw-regime is niet van toepassing op kortingbonnen, maar enkel op bonnen die recht geven op een levering van goederen of diensten.

 

Twee soorten vouchers kunnen hierbij onderscheiden worden:

 

  • “Voucher voor enkelvoudig gebruik” (SPV) : is een voucher waarbij de plaats van de levering van goederen en/of diensten, alsook het toepasselijke btw-tarief vaststaat op het moment van de uitreiking van de voucher. In dit geval is de btw opeisbaar op het ogenblik dat de voucher wordt uitgereikt, alsook op elke daaropvolgende overdracht. De daadwerkelijke levering van goederen en/of diensten wordt alsdan niet aanzien als een afzonderlijke handeling.

 

  • “Voucher voor meervoudig gebruik” (MPV): zijn alle vouchers, uitgezonderd de vouchers voor enkelvoudig gebruik. Op het moment van de uitreiking zijn noch de plaats van de levering en/of dienst, noch het toepasselijke btw-tarief bekend. In dit geval is de btw opeisbaar op het ogenblik dat de goederen en/ of diensten daadwerkelijk worden geleverd, tegen omruiling van de voucher, en niet op de daaraan voorafgaande overdrachten van de voucher.

 

 

Gelet op de beperkte omvang van de Richtlijn, zijn er nog heel wat onduidelijkheden. Deze zullen hopelijks uitgeklaard worden bij de effectieve omzetting van deze Richtlijn in de Belgische wetgeving (en/of commentaren).

 

De potentiële impact van deze wijzigingen op bestaande promotionele schema’s en vouchers moet worden nagekeken en de nodige actie dient ondernomen te worden.

 

Indien u bijkomende informatie en/of assistentie wenst in verband met bovenstaande, staat het tax team van RSM België te uwer beschikking (intertax@rsmbelgium.be).

 

 

RSM Intertax

 

Download onzeTax Insight

 

tax_insights_small.jpg

 

 

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us