Tax Insights augustus 2020 - COVID-maatregelen: Geen decembervoorschot in 2020

Eenieder die in België gehouden is periodieke btw-aangiften in te dienen, moet uiterlijk op 24 december een btw-voorschot betalen dat in principe gelijk is aan de btw die verschuldigd is op basis van de vorige btw-aangifte (derde kwartaal/november). 

In afwijking hiervan kan het vootschot beperkt worden tot de werkelijk verschuldigde btw voor de transacties voor de betrokken periode (1 oktober- 20 december voor kwartaalaangevers of 1 december - 20 december voor maandaangevers). 

In het kader van de corona-steunmaatregelen van de federale regering zijn de belastingplichtigen niet verplicht het decembervoorschot in 2020 te betalen (artikelen 27 en 28 van de wet van 15 juli 2020 (CORONA III)).

De btw die verschuldigd is voor de laatste periode van het jaar 2020 (vierde kwartaal of december) zal volgens de algemene regel tegen 20 januari 2021 volledig moeten worden betaald. 

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Het btw-team van RSM Belgium blijft te uwer beschikking: [email protected].
 
RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us