Tax Insights Juni 2020 - Nieuwe deadline indiening aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen

Aanslagjaar 2019

De FOD Financiën heeft op haar website aangekondigd de voorschriften voor het indienen van de aangiften voor vennootschappen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 te hebben gewijzigd. De limietdatum zal voor deze vennootschappen berekend worden op basis van de balansdatum en dus niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering.

Voornoemde vennootschappen hebben vanaf de balansdatum 7 maanden de tijd voor het indienen van de belastingaangifte. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Indien de uiterste datum van indiening een zaterdag, zondag of feestdag is, verschuift de limietdatum naar de eerstvolgende werkdag. Concreet houdt dit het volgende in: 

  • Vennootschappen met een balansdatum per oktober 2019: limietdatum is 2 juni 2020
  • Vennootschappen met een balansdatum per november 2019: limietdatum 30 juni 2020;
  • Vennootschappen met afsluitingsdatum uiterlijk 30 december 2019: limietdatum 31 juli 2020

Heeft u besloten de algemene vergadering uit te stellen met maximaal tien weken in toepassing van KB nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, en u verkeert derhalve niet in de mogelijkheid om de aangifte in te dienen binnen de hierboven vermelde termijnen dient u uitstel aanvragen bij uw bevoegd Team Beheer. ​

Aanslagjaar 2020

De fiscale administratie heeft daarenboven wat betreft de vennootschappen met afsluitingsdatum 31 december 2019 de indieningstermijn voor de aangiften in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschapen bekendgemaakt. Eventueel uitstel niet te na gesproken, wordt de indieningsdatum op uiterlijk 24 september 2020 vastgesteld.  

De indieningsdatum van 24 september 2020 blijft onverminderd van toepassing op vennootschappen die ervoor hebben geopteerd om de algemene vergadering uit te stellen overeenkomstig hogergenoemd KB nr. 4 van 9 april. Mocht u dientengevolge de aangifte voor AJ20 niet tijdig kunnen indienen, dient u wederom een verzoek tot uitstel in bij de bevoegde Administratie. 

RSM Belgium volgt de laatste ontwikkelingen over het coronavirus op de voet. We houden u graag zo goed mogelijk op de hoogte.

Mocht u meer informatie over dit onderwerp wensen dan wel onze assistentie bij een aanvraag tot uitstel van de aangifte, dan staat het Tax team van RSM Belgium graag tot uw beschikking: [email protected].  

RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us