RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights juni 2020 - Zomerregeling voor btw-aangifteverplichtingen

Tijdens de zomervakantie kan het voor bedrijven moeilijk zijn om de naleving van haar btw-verplichtingen goed op te volgen. 

Om de btw-aangifteverplichtingen tijdens deze periode te vergemakkelijken, verleent de administratie uitstel wat betreft de indiening van uw btw-aangiften tot de volgende data (tenzij u een licentie maandelijkse btw-teruggave heeft of u geniet van het “starter”-statuut):

Aangifte en IC opgave

Uiterste datum van indiening

juni 2020 10 augustus 2020 (normale termijn: 20 juli 2020)
2e kwartaal 2020 10 augustus 2020 (normale termijn: 20 juli 2020)
juli 2020 10 september 2020 (normale termijn: 20 augustus 2020)

 

 

 

 

 

 

De betaling van de verschuldigde btw moet echter wel binnen de normale termijnen plaatsvinden. Indien de betaling ná de normale termijn plaatsvindt, worden automatisch nalatigheidsinteresten opgelegd.  

Deze nalatigheidsinteresten worden automatisch door de administratie geannuleerd indien de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld: 

  1. De btw-aangifte werd uiterlijk op de dag van de uiterste indieningsdatum ingediend;
  2. De betaling van het nog verschuldigde btw-bedrag op 20 juli/ 20 augustus voor de aangiften van de vorige kwartalen/ maanden werd voor de normale vervaldag verricht;
  3. De betaling van een bedrag dat ten minste overeenkomt met het bedrag van de btw die voortvloeit uit de laatste aangifte, vond plaats vóór de normale vervaldatum;
  4. Het totale verschuldigde btw-bedrag is uiterlijk op de uiterste datum van indiening betaald.

​In het licht van het bovenstaande is het niet altijd raadzaam om het btw-bedrag dat overeenkomt met de vorige btw-aangifte op de normale vervaldag te betalen. Indien het btw-bedrag dat uit de vorige periode voortvloeit, hoger is dan het btw-bedrag dat voor die periode verschuldigd is, zou het verrichten van een “voorschot” betaling die overeenkomt met de laatste btw-aangifte op datum van 20 juli respectievelijk 20 augustus immers een nadelig effect op uw cashflow hebben.

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Het tax-team van RSM Belgium blijft te uwer beschikking : [email protected].

RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us