Tax Insights Maart 2020 - Corona: evenementen en btw-recuperatie

Over heel de wereld worden elke dag talloze evenementen geannuleerd of uitgesteld ten gevolge van de verspreiding van het COVID-19 virus. Voor de organisatoren is de afgelasting van een evenement meestal een financiële opdoffer, het loont dus zeker de moeite om btw terug te vorderen waar mogelijk.

De btw-wetgeving voorziet dat u onder bepaalde omstandigheden btw kan terugvorderen, afhankelijk van de situatie en mits het vervullen van een aantal formaliteiten. Deze formaliteiten dienen nauwgezet nageleefd te worden, gelet op de vele discussies hierover tijdens btw-controles.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele courante situaties en de mogelijke btw-impact vanuit Belgisch perspectief. We gaan er steeds vanuit dat de klanten de ticket- of toegangsprijs reeds betaald hebben, en bijgevolg de btw over dit ontvangen bedrag reeds werd afgedragen aan de Staat.

Scenario

btw-gevolgen

Formaliteiten

Afgelasting van het evenement – klant krijgt zijn geld terug

 • Bij een volledige terugbetaling van de ticket- of toegangsprijs aan de klant kan u de reeds afgedragen btw terugvorderen van de fiscus.
 • Indien initieel een factuur werd uitgereikt:  een verbeterend stuk uitreiken met vermelding van gegevens die de teruggaaf determineren en de vermelding: 'btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht'.
 • Indien initieel geen factuur werd uitgereikt (omdat dit niet verplicht was): een verbeterend stuk opstellen (dat evenwel niet aan de klant moet worden uitgereikt). Wel moet er bewezen kunnen worden dat de btw werd terugbetaald.
 • Het verbeterend stuk rapporteren in het teruggaafregister.
 • De btw recupereren via rooster 64 van de btw-aangifte.

Afgelasting van het evenement – klant krijgt zijn geld niet of slechts gedeeltelijk terug

 • Wanneer een deel of de volledige prijs wordt ingehouden als vergoeding voor de annulering of schadeloosstelling,  was er op dit bedrag in beginsel geen btw verschuldigd. De btw kan worden teruggevorderd in de mate dat hij ook wordt terugbetaald aan de klant.
 • Indien u een teruggave van de btw wenst te vragen, moeten de formaliteiten zoals beschreven bij “Afgelasting van evenement – klant krijgt zijn geld terug” worden vervuld.
 • Daarnaast moet ook het btw-bedrag effectief worden terugbetaald aan de klant (desgevallend vermeerderd met het deel van de prijs dat ook wordt terugbetaald).

Afgelasting van het evenement – klant krijgt een waardebon in ruil

 • In dit geval zal er geen terugbetaling plaatsvinden, maar de klant krijgt een waardebon die hij later kan gebruiken.
 • Afhankelijk waarvoor de waardebon kan gebruikt worden, zal de btw-behandeling verschillen:
  • Waardebon geeft recht op een welbepaald soort dienst (bv. toegang tot gelijkaardig evenement): in dat geval is er geen recuperatie van btw mogelijk
  • Wanneer de waardebon kan ingeruild worden tegen verschillende diensten of goederen (i.e. een voucher voor meervoudig gebruik), dan is er slechts btw verschuldigd zodra de waardebon wordt ingeruild. In dat geval kan de btw gerecupereerd worden in de mate dat hij wordt terugbetaald aan de klant.
 • Indien u btw wenst te recupereren omdat u een waardebon voor meervoudig gebruik heeft uitgegeven, moeten de formaliteiten zoals beschreven bij “Afgelasting van evenement – klant krijgt zijn geld terug” worden vervuld.
 • Daarnaast moet ook het btw-bedrag effectief worden terugbetaald aan de klant.

Evenement wordt uitgesteld

 • Wanneer u het evenement uitstelt zal er meestal geen terugbetaling plaatsvinden, er is dan ook geen teruggaaf van btw mogelijk.
 • Niet van toepassing

Evenement ging/gaat door, maar klanten kunnen opteren om af te zeggen

 • Bij een volledige terugbetaling van de ticket- of toegangsprijs zal u deze btw in principe terug kunnen recupereren.
 • Wanneer de klanten niet worden terugbetaald, zal u wellicht de btw niet kunnen recupereren (moet geval per geval bekeken worden).
 • Bij een volledige terugbetaling van de prijs, moeten de formaliteiten zoals beschreven bij “Afgelasting van evenement – klant krijgt zijn geld terug” worden vervuld.
 • Bij niet-terugbetaling hoeven geen formaliteiten te worden vervuld, indien geen btw wordt teruggevraagd.
 

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het tax team van RSM België te uwer beschikking ([email protected]).

Download onze Tax Insight

tax_insights_small.jpg

 

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us