RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights maart 2020 - Corona: schenking van hulpgoederen aan ziekenhuizen

In het kader van de coronoacrisis heeft de federale regering nieuwe fiscale maatregelen genomen ter ondersteuning en bevordering van de solidariteit. Deze nieuwe maatregelen hebben betrekking op zowel de btw als de inkomstenbelasting en werden inmiddels reeds toegelicht in een Circulaire. Deze maatregelen blijven van kracht tot 30 juni 2020.  

Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen, kunnen de btw op hun aankopen in verband met deze medische hulpgoederen voortaan toch in aftrek brengen en hoeven geen ontrekking te verrichten op het moment van de schenking. 

Dit vormt een uitzondering op het principe dat de btw, betaald over de aankoop van goederen (of diensten) slechts in aftrek kan gebracht worden voor zover deze gebruikt worden voor een belastbare activiteit. Indien goederen gratis uitgedeeld worden heeft dit in principe aanleiding tot een handeling die gelijkgesteld wordt met een levering en dient hierover btw afgedragen te worden aan de fiscus. Naast de reeds bestaande uitzonderingen hierop (verstreken van handelsmonsters of handelsgeschenken van geringe waarde en bepaalde goederen in het kader van liefdadigheid), wordt nu voorzien in een een bijkomende uitzondering. 

Dit betekent dat de schenkers hun recht op aftrek van btw behouden en geen onttrekking dienen te verrichten voor:  

  • Medische hulpmiddelen (met uitzondering van geneesmiddelen); en
  • Beschermingsmiddelen voor zorgvertrekkers en patiënten

Hierbij dient wel een attest ondertekend te worden door de zorginstelling/ genieter van de schenking. 

Verder heeft de regering beslist dat bedrijven de kosten die zij oplopen door bijvoorbeeld de productie van medische hulpgoederen tevens kunnen inbrengen als beroepskosten. De geschonken goederen zullen niet beschouwd worden als een belastbaar verleend abnormaal of goedgunstig voordeel. Op die manier worden ook zij niet fiscaal afgestraft voor hun solidariteit.

Tot slot wijst de regering op de reeds bestaande regeling in verband met de belastingvermindering die van toepassing is bij giften in geld ter waarde van minstens 40 euro aan ziekenhuizen. 

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst of bijgestaan wenst te worden in een btw-materie, kan u altijd contact opnemen met het team Tax van RSM België : [email protected].  

Download onze Tax Insight

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us