RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights maart 2020 - Versnelde btw-teruggaaf / uitstel betaling btw bijzondere btw-aangiften ingevolge de Corona crisis

Via deze weg wensen wij u te informeren over de verdere steunmaatregelen die de Belgische fiscale administratie heeft ingevoerd voor alle btw-plichtigen in het kader van de Coronacrisis.

1. VERSNELDE BTW-TERUGGAAF

Wat?

Naast de reeds eerder aangekondigde verlengde indienings- en betalingstermijnen inzake de periodieke btw-aangiften, werd op 29 maart 2020 voorzien in de mogelijkheid om van een versnelde btw-teruggaaf te genieten.

Wie? 

Alle btw-maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten: starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ maar ook alle anderen die in principe slechts op het einde van elk kwartaal geldig een eventuele teruggaaf van btw kunnen aanvragen. 

Wanneer? 

De btw-aangifte van februari 2020 moet uiterlijk op 3 april 2020 via Intervat worden ingediend en het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ moet aangekruist zijn. 

Indien de btw-aangifte betreffende de maand februari (normale indieningstermijn was 20 maart 2020) reeds is ingediend, kan tot en met 3 april 2020 via Intervat een verbeterende aangifte ingediend worden om deze optie te wijzigen.

Dit betekent dat de terugbetaling van eventuele btw-tegoeden dankzij deze maatregel uiterlijk op 30 april 2020 gebeurt (in plaats van op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020).

Andere basisvoorwaarden

De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere:

  • minimumbedrag 245 euro
  • alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn
  • de administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven
  • er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering)

Dit tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

Reeds verleend uitstel blijft

Indien u geen btw-tegoed heeft, of geen gebruik wenst te maken van deze maatregel, blijft de mogelijkheid bestaan om de btw-maandaangiften van februari 2020 tijdig in te dienen tot en met 6 april 2020. Eventuele verschuldigde btw die uit deze februari 2020 aangifte blijkt dient uiterlijk op 20 mei 2020 betaald te worden. 

2. BIJZONDERE BTW-AANGIFTEN 

Wat?

Vrijgestelde btw-plichtigen zonder recht op aftrek zijn er in bepaalde gevallen toe gehouden zelf de verschuldigde btw te voldoen via een bijzondere btw-aangifte (formulier 629). 

Wanneer?

De betalingstermijn voor de bijzondere btw-aangiften 629 met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020 wordt verlengd tot 20 juni 2020 (deze termijn was oorspronkelijk gepland voor 20 april 2020).

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Het tax-team van RSM België blijft te uwer beschikking: [email protected].

RSM Intertax

Download onze Tax Insight

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us