RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights mei 2020 - Coronavirus: 6% btw op mondmaskers en hydroalcoholische gels

Via deze weg wensen wij u te informeren over de verdere steunmaatregelen die de Belgische fiscale administratie heeft ingevoerd in het kader van de Coronacrisis.

De Belgische fiscale administratie heeft op 5 mei 2020 een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor handgels en mondmaskers voorzien (Koninklijk Besluit van 5 mei 2020, circulaire 2020/C/65). 

Het verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op elke levering, intracommunautaire verwerving en invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels die plaatsvinden in België. Het betreft echter een tijdelijke maatregel, die geldt voor bovenstaande transacties waarvoor de btw opeisbaar wordt vanaf 4 mei 2020 tot en met 31 december 2020.

Dit tijdelijk verlaagde btw-tarief heeft enkel betrekking op volgende goederen:

  • Mondmaskers met de volgende goederencodes: 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 or 9020 00 00 80;
  • Hydroalcoholische gels: handgels bestemd voor menselijke hygiëne, ongeacht het percentage ethanol.

Volledigheidshalve vermelden wij dat de tijdelijke, volledige vrijstelling van invoer-btw ingevoerd door circulaire 2020/C/54 van 17 april 2020 primeert op deze nieuwe circulaire 2020/C/65. Concreet betekent dit dat de invoer van goederen, bestemd om in België te worden aangewend voor de bestrijding van het Coronavirus, door overheids- of liefdadigheidsinstanties met het oogmerk om deze gratis te verstrekken aan personen die getroffen zijn door het Coronavirus of betrokken zijn bij de bestrijding van het Coronavirus tijdelijk vrijgesteld is van invoer-btw en dit tot en met 31 juli 2020.

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Het tax-team van RSM Belgium blijft te uwer beschikking: [email protected].

 
RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us