Tax Insights mei 2020 - Geen cash vergeten (terug te vragen)?

1. WAT? 

Naast de diverse binnenlandse mogelijkheden om liquididiteitsproblemen te vermijden op het vlak van btw (versnelde teruggaaf, omschakelingen van maand- naar kwartaalaangiften of omgekeerd, etc.) wordt vaak de teruggaaf van buitenlandse btw over het hoofd gezien. 

Inderdaad, ondernemingen kunnen de Europese btw die zij oplopen in een EU Lidstaat waar zij geen btw-aangiften indienen, in principe wél recupereren, ongeacht of zij al dan niet binnen de EU gevestigd zijn.  

Ook voor soortgelijke belastingen betaald buiten Europa (e.g.  Sales Tax en de Goods and Services Tax)  kan veelal ook een teruggaaf gevraagd worden, volgens de toepasselijke procedure in deze verschillende landen. 

Deze terugvorderbare btw wordt evenwel vaak ‘vergeten’, waardoor er miljoenen euro’s aan buitenlandse btw niet worden teruggevraagd. 

2. HOE? 

Voor de teruggaaf van de Europese btw dient een verschillende procedure gevolgd te worden naar gelang de onderneming al dan niet binnen de EU gevestigd is. 

Voor Europese ondernemingen kan dit verzoek snel en efficiënt electronisch worden ingediend via een portaalsite in de lidstaat van vestiging. Niet in de EU gevestigde ondernemingen dienen de meer omslachtige procedure overeenkomstig de “13e Richtlijn” te volgen.  

Noteer dat, na de overgangsperiode, ook in de UK gevestigde ondernemingen als niet-EU ondernemingen kwalificeren, en omgekeerd, UK btw niet langer via de portaalsite kan gerecupereerd worden door EU ondernemingen. 

Wat betreft GST/ Sales tax dient per land de toepasselijke procedure nagekeken te worden. 

3. WANNEER?

De uiterste indieningdatum voor de EU btw-teruggaafverzoeken is 30 september van het daaropvolgende jaar. 

Niets belet u echter btw-teruggaafverzoeken op kwartaal basis in te dienen, voor zover de teruggevorderde btw minstens 400 euro bedraagt. 

4. WAAROM RSM? 

In de praktijk worden teruggaafverzoeken vaak ingediend zonder verder nazicht van de onderliggende transacties, wat aanleiding kan geven tot vragen om inlichtingen door de buitenlandse btw-administratie. In dit geval kost het heel wat kennis, inzet en tijd om het verzoek af te handelen.

RSM Belgium heeft de specifieke kennis in huis en beschikt over een uitgebreid netwerk om de teruggaafprocedure in de andere 27 Lidstaten en buiten de Europese Unie vlot en efficiënt te laten verlopen, van bij de indiening van het verzoek tot de effectieve teruggaaf

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of BTW assistentie, staat het tax team van RSM Belgium te uwer beschikking : [email protected]

RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

 

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us