Belgium
Languages

Languages

HR Insights maart 2021 - Maandelijkse corona telewerkaangifte vanaf 1 april 2021

Vanaf april 2021 moeten werkgevers verplicht maandelijks een aangifte bij de RSZ indienen in het kader van de controle op het verplichte telewerk dat momenteel geldt omwille van de corona-crisis. De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve voor de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

Inhoudelijk moet het totaal aantal werknemers geregistreerd worden, alsook het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via thuiswerk; beide op de eerste werkdag van de maand en opgesplitst per vestigingseenheid als de onderneming meerdere vestigingseenheden heeft.

Deze laatste groep moet nog steeds in het bezit zijn van een attest van de werkgever.

De aangifte moet ten laatste op de 6de kalenderdag van de maand plaatsvinden. De eerste aangifte dient dus ten laatste op 6 april 2021 te gebeuren en heeft betrekking op de gegevens op datum van 1 april 2021.

Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het Payroll & HR team van RSM Belgium te uwer beschikking ([email protected]). 

RSM InterPay

download onze HR INSIGHTS

hr_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us