SUNSTAINABILITY INSIGHTS - 2019.1 NIEUWE CORPORATE GOVERNANCE CODE

De Commissie Corporate Governance heeft onlangs een nieuwe code inzake deugdelijk bestuur gepubliceerd, de « Code 2020 ». Deze Code zet duurzame waardecreatie centraal en maakt het dus ook mogelijk om te koppelen aan de rapporteringsvereisten die van toepassing zijn op beursgenoteerde ondernemingen van een bepaalde omvang met betrekking tot de niet-financiële informatie. 
Volgende thema's zijn terug te vinden binnen de 10 grote principes van de Code:

  • « De raad streeft naar duurzame waardecreatie door de vennootschap, via het bepalen van de strategie van de vennootschap, het tot stand brengen van doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap en het houden van toezicht op de prestaties van de vennootschap”;
  • “Om deze duurzame waardecreatie doeltreffend na te streven, ontwikkelt de raad een inclusieve benadering die een evenwicht tot stand brengt tussen de legitieme belangen en verwachtingen van aandeelhouders en andere stakeholders”;

  • “De raad zorgt ervoor dat de bedrijfscultuur de verwezenlijking van de ondernemingsstrategie ondersteunt en dat de bedrijfscultuur verantwoordelijk en ethisch gedrag bevordert”;

  • “De raad zorgt ervoor dat de vennootschap in haar jaarverslag een geïntegreerde visie biedt op de prestaties van de vennootschap en dat dit verslag voldoende informatie bevat over kwesties van maatschappelijk belang alsook relevante milieu- en sociale indicatoren”;

  • “De raad keurt een gedragscode goed (of meerdere activiteiten specifieke gedragscodes), waarin de verwachtingen staan ten aanzien van het leiderschap van de vennootschap alsook ten aanzien van de werknemers in termen van verantwoordelijk en ethisch gedrag. De raad evalueert minimaal op jaarbasis de naleving van een dergelijke gedragscode”;

  • “De raad neemt, op advies van het remuneratiecomité, een remuneratiebeleid aan dat is opgezet om volgende doelstellingen te bereiken: (…) het bevorderen van duurzame waardecreatie”.

Wenst u  advies of antwoord op uw vragen ? Contacteer  

  • Déborah Fischer  - Waterloosesteenweg 1151 - BE 1180 Brussel  -  +32 (0)2 379 34 70                                                                                                                                                                                     

  • Patricia Kindt - Posthofbrug 10 b 4 - BE 2600 Antwerpen - +32 (0) 3 449 57 51

              [email protected]

Download our newsletter  :

 

sustainability_newsletters_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us