Ακολουθούν Ελληνικά

The election of Marios Charalambides, Partner & Board Member of RSM Cyprus, to the Board of Directors of Cyprus Investment Fund Association (CIFA).

RSM Cyprus is delighted to announce the election of Marios Charalambides as a Member (with the duties of Treasurer) to the Board of Directors of CIFA.

Over the years, CIFA has developed significant initiatives aimed at promoting Cypriot Investment Funds in international markets, providing support to its members, and upgrading the regulatory framework in Cyprus.

In his statement, Marios Charalambides mentioned, "It is a great honour to be a Member of the Board of Directors of CIFA. The previous Board carried out very significant and admirable achievements, which we are called upon to continue. I am confident that with hard work, perseverance, and cooperation from all stakeholders, we will succeed."

Following this, the Managing Partner, CEO of RSM Cyprus, George Themistocleous, stated, "We are very proud that Marios Charalambides was chosen to join the Board of Directors of CIFA. We are confident that Marios' close collaboration with CIFA will actively contribute to the promotion of the association's goals, advancing the prosperity of our country."

 

Εκλογή του Μάριου Χαραλαμπίδη, Partner & Board Member της RSM Cyprus στο Διοικητικό Συμβούλιο του CIFA.

H RSM Cyprus με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την εκλογή του Μάριου Χαραλαμπίδη ως Μέλους (με καθήκοντα Ταμία) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων (CIFA). 

O CIFA όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση των Κυπριακών Επενδυτικών Ταμείων στις διεθνείς αγορές, την παροχή υποστήριξης στα Μέλη του καθώς και στην αναβάθμιση του εποπτικού πλαισίου στην Κύπρο.

Σε σχετική του δήλωση ο Μάριος Χαραλαμπίδης αναφέρει «Είναι μεγάλη τιμή να είμαι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CIFA. Το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε ένα πολύ σημαντικό και αξιοθαύμαστο έργο, το οποίο καλούμαστε να συνεχίσουμε.  Είμαι βέβαιος ότι με σκληρή δουλεία, επιμονή και συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα τα καταφέρουμε»   

Στη συνέχεια ο Managing Partner, CEO της RSM Cyprus Γιώργος Θεμιστοκλέους χαρακτηριστικά αναφέρει «Είμαστε πολύ περήφανοι που ο Μάριος Χαραλαμπίδης επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του CIFA.  Είμαστε σίγουροι ότι η στενή συνεργασία του Μάριου με το CIFA θα συμβάλει ενεργά στην προώθηση των στόχων του συνδέσμου προάγοντας την ευημερία του τόπου μας.»