Ακολουθεί Ελληνική μετάφραση

Changes in the payment method of direct tax debts

 

The Cyprus Tax Department informs that, as part of the continuous improvement of taxpayer’s service, it has proceeded to upgrade the payment process that, as of 3 May 2023, is only carried out through Tax Portal and not through JCCSmart platform directly.

We kindly remind you that the login to the Tax Portal is effected with the same credentials used for TAXISNet.

Payments can be made

(a) through Internet banking and 
(b) with credit/debit card,

based on the Payment Reference Number found in Tax Portal – “Statements of Due Amounts”, which is automatically found when choosing the payment type.
 

Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής φορολογικών οφειλών Άμεσης Φορολογίας

 

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, προχώρησε σε αναβάθμιση της διαδικασίας πληρωμών οι οποίες από 03/05/2023 πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ μέσω της Φορολογικής Πύλης και όχι με απευθείας μετάβαση στην πλατφόρμα της JCCSmart.

Υπενθυμίζουμε ότι η σύνδεση στη Φορολογική Πύλη γίνεται με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε στο TAXISNet.

Πληρωμές πραγματοποιούνται 
(α) μέσω internet banking και 
(β) με πιστωτική/χρεωστική κάρτα,

με βάση τον Αριθμό Αναφοράς Πληρωμής στη Φορολογική Πύλη – « Κατάσταση Οφειλών» ο οποίος εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του τρόπου πληρωμής.