George Themistocleous | Forbes Magazine

forbes_interview_april2021.jpg

 

Interview of George Themistocleous, FAIA | Managing Partner, CEO | Forbes Magazine , April 2021

 

Πως η RSM έχει διαχειριστεί την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού; 

Η όλη κατάσταση όπως δημιουργήθηκε από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα, σίγουρα δεν ήταν και η πιο εύκολη να διαχειριστεί κάποιος. Ειδικά με τον τρόπο που μπήκε στην ζωή μας στην Κύπρο, αφού οι περισσότεροι από εμάς δεν ήταν προετοιμασμένοι κατάλληλα για όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο ένα χρόνο. Ο δικός μας τρόπος διαχείρισης επικεντρώθηκε σε δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος άξονας επικεντρώθηκε σε εσωτερικά θέματα που αφορούσαν κυρίως το προσωπικό μας και ο δεύτερος άξονας επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούσαν τους πελάτες μας, την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε αυτούς αλλά και την συνεχή στήριξη τους κατά την διάρκεια της κρίσης. Όσο αφορά τα θέματα του προσωπικού, θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο την διαφύλαξη της υγείας των ανθρώπων μας λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη της οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Εφαρμόσαμε άμεσα την τηλεργασία, κάτι το οποίο παραμένει σε ισχύ για εμάς μέχρι και σήμερα. Οι επενδύσεις που έχουμε κάνει σε θέματα τεχνολογίας απέδωσαν καρπούς, γεγονός που μας έδωσε την δυνατότητα να συνεχίσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας στο ίδιο επίπεδο ποιότητας και επαγγελματισμού όπως και πριν. Όσο αφορά τα θέματα των πελατών μας, εφόσον η παροχή των συνηθισμένων μας υπηρεσιών είχε διασφαλιστεί, δώσαμε την απαιτούμενη σημασία στον συμβουλευτικό τομέα για την στήριξη που χρειαζόντουσαν για να επιβιώσουν εν μέσω της οικονομικής κρίσης που προέκυψε από την πανδημία.

 

Ποιες οι προβλέψεις σας για την Κυπριακή οικονομία;

Η Κυπριακή οικονομία συνεπεία της πανδημίας έχει πληγεί σοβαρά για πολλούς λόγους. Η τουριστική βιομηχανία έχει δεχτεί ένα σοβαρότατο πλήγμα και μαζί με αυτήν, πολλές παρεμφερείς με τον ξενοδοχειακό τομέα επιχειρήσεις έχουν κλείσει ή αναστείλει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις εργασίες τους. Ενθαρρυντικό, ωστόσο, για την βελτίωση της κατάστασης της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου θεωρείται το γεγονός του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού που γίνεται σε πολλές χώρες σήμερα. Παράλληλα ο τερματισμός του Κυπριακού επενδυτικού προγράμματος για τους γνωστούς λόγους, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον κατασκευαστικό τομέα και γενικότερα τον τομέα των ακινήτων. Αναμφίβολα, θωρούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούσε να δώσει βαθιές ανάσες στην οικονομία του τόπου, αλλά σίγουρα όχι με τον τρόπο που αυτό ήταν σε ισχύ τα τελευταία χρόνια, όχι γιατί δεν υπήρχε το οικονομικό όφελος για την χώρα γενικότερα αλλά γιατί έχει εκθέσει την Κύπρο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το αποτέλεσμα ήταν να αποθαρρύνει σοβαρές επενδύσεις οι οποίες θα μπορούσαν σε βάθος χρόνου να δώσουν πολύ περισσότερα από μια απλή επένδυση σε ένα ακίνητο. 

 

magazine_a.pngΠοιες είναι οι προκλήσεις που βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να αποφευχθεί μεγαλύτερη οικονομική ύφεση;
 

Πάντοτε ήμουν της άποψης ότι η δημιουργία συνθηκών για την πολύπλευρη ανάπτυξη της οικονομίας, είναι σημαντικό στοιχείο για την κάθε χώρα. Στην Κύπρο δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε επενδύσει, και εξακολουθούμε να επενδύουμε αν θέλετε, στους ίδιους τομείς, όπως είναι ο τομέας των ακινήτων και του τουρισμού. Τα αποτελέσματα όμως θα πρέπει να μας διδάξουν ότι πρέπει να αναδειχθούν και άλλοι τομείς, όπως της βιομηχανίας, της έρευνας και της καινοτομίας, της γεωργίας, της ναυτιλίας και άλλοι. Βραχυπρόθεσμα, στο σημείο που βρισκόμαστε δεν μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, θα πρέπει άμεσα να δοθεί περεταίρω και ουσιαστική στήριξη στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο για να αποφευχθεί το κλείσιμο τους και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Βλέπουμε επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και άλλους  τομείς της οικονομίας, να παλεύουν πραγματικά για να κρατηθούν στην ζωή. Δεν λέω ότι θα πρέπει να παραβλέψουμε τα θέματα υγείας, αλλά δεν μπορούμε να θυσιάσουμε εν λευκώ και την οικονομία με τα παρατεταμένα lockdown. Παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για προσέλκυση υγιών επενδύσεων από το εξωτερικό, παρόλο που η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει για πόσο καιρό ακόμα η πανδημία του κορονοϊού θα επηρεάζει την ζωή μας, ούτως ώστε ίσως να χρειάζεται να προσαρμόσουμε την καθημερινότητα μας με τα νέα δεδομένα και να προχωρήσουμε με την νέα κανονικότατα που ζούμε. 

 

Πέστε μας λίγα λόγια για την RSM και την μέχρι τώρα παρουσία της στην Κύπρο.
 

Η RSM είναι το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο ανεξάρτητων λογιστών/ελεγκτών στον κόσμο. Έχει παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες, με ανθρώπινο δυναμικό πέραν των 48,000 ατόμων και κύκλο εργασιών που το 2020 ήταν $6,3 δις. Όλα αυτά μπορούν να δώσουν με αριθμητικά στοιχεία το παγκόσμιο μέγεθος αυτού του οργανισμού, στο οποίο είμαστε μέλη εκπροσωπώντας την Κύπρο από τα τέλη του 2018, με παρουσία στην Λεμεσό που είναι και τα κεντρικά μας γραφεία, την Λευκωσία και Πάφο. Μέσα στο λίγο αυτό χρονικό διάστημα των δύο χρόνων, η RSM έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σημαντικού αριθμού μεγάλων επιχειρήσεων που είτε δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην Κύπρο, είτε είναι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων με έδρα το νησί μας. Παράλληλα έχουμε αναπτύξει περαιτέρω το συμβουλευτικό μας τμήμα, προσφέροντας κύρια υπηρεσίες αναδιαρθρώσεων και εταιρικής ανάκαμψης για επιχειρήσεις διαφόρων τύπων και μεγεθών που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα με αποτελεσματική, ευέλικτη και έγκαιρη αντιμετώπιση. Επίσης έχουμε δημιουργήσει νέα τμήματα υπηρεσιών τα οποία στελεχώνουμε με έμπειρους επαγγελματίες, όπως σύμβουλοι αφερεγγυότητας (Insolvency) και ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικά στο τελευταίο τμήμα, έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα τις υπηρεσίες μισθοδοσίας, κάτι το οποίο διαφαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο αποκτά την δική του ιδιαίτερη σημασία.   

 

pic7-01.png

 

Τι είναι αυτό που κατά την δική σας άποψη, αλλά και των πελατών σας, χαρακτηρίζει την RSM;
 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό μας ως RSM είναι η προσέγγιση μας προς τον πελάτη. Θεωρούμε ότι ο κάθε ένας από αυτούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται,  είναι σημαντικός και θα πρέπει να λαμβάνει την ανάλογη σημασία από τους συνεταίρους και το προσωπικό του οίκου μας. Ακούμε προσεκτικά τα θέματα που τους απασχολούν και προσπαθούμε μαζί τους να δώσουμε λύσεις, που σκοπό έχουν την ανάπτυξη των εργασιών τους, τη κερδοφορία και την διασφάλιση της υγιούς ρευστότητας που χρειάζονται. Οι ίδιοι οι πελάτες μας δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην δυναμική που δημιουργείται μεταξύ μας, μέσω της επικοινωνίας που αναπτύσσεται και εκτιμούν ιδιαίτερα την προσέγγιση και κατανόηση που δείχνουμε στα θέματα που τους απασχολούν. Το αποτέλεσμα αυτής της επικοινωνίας και γενικότερα της προσέγγισης μας στα θέματα παροχής υπηρεσιών στους πελάτες μας, επιβεβαιώνεται από την πολυετή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με αυτούς. ΄Όλο αυτό πηγάζει από μέσα μας εφόσον αυτή είναι διαχρονικά η προσέγγιση των συνεταίρων μας, αλλά και η κουλτούρα της RSM. 

 

Ποιοι οι στόχοι που έχετε θέσει ως RSM για το 2021;

Οι στόχοι μας για το 2021 εστιάζονται σε τρείς συγκεκριμένους άξονες, οι οποίοι αναλύονται σε συγκεκριμένο πλάνο δράσης το οποίο έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε σχολαστικά. Πρώτα από όλα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μας η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεχούς διεύρυνσης του πελατολογίου και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Μια τέτοια ανάπτυξη που μπορεί να είναι είτε οργανική, είτε μη οργανική, σίγουρα θα πρέπει να εστιάζεται στις αρχές και βασικούς στόχους που ως RSM έχουμε θέσει σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο δεύτερος άξονας αφορά την σωστή ανάπτυξη και αξιοποίηση του πλέον σημαντικού περιουσιακού μας στοιχείου, που δεν είναι άλλο από το προσωπικό μας. Η συνεχής ψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχουμε σε αυτούς, τους δίνει την γνώση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν εσωτερικά και να κτίσουν την επαγγελματική καριέρα που θα ήθελαν. Τέλος η διατήρηση του ψηλού επιπέδου ποιότητας στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, είναι αδιαπραγμάτευτη αξία στην οποία θα δίνουμε πάντοτε την δέουσα σημασία.

 

magazine_ads.jpg

 

 

How can we help you?

Contact us by phone (+357) 25 204000(+357) 26 811256(+357 22 730416) or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us