RSM Cyprus is certified by Great Place to Work® RSM Cyprus is certified by Great Place to Work® RSM Cyprus is certified by Great Place to Work®

Employer of choice

We have been certified by the Great Place to Work® as the employer of choice based on the questionnaire Trust Index©.

If you are looking for a career in an audit, tax and consulting firm acknowledged for its employees' high – trust and high culture; you are more than welcome to send us your c.v. at [email protected]

 

RSM Cyprus is certified by Great Place to Work

RSM Cyprus is certified by Great Place to Work

Ακολουθεί Ελληνική μετάφραση

The audit, tax and consulting firm RSM Cyprus, with offices in Limassol, Paphos and Nicosia, has been certified by the Great Place to Work® as the employer of choice based on the questionnaire Trust Index©, which relies solely on the anonymous and confidential answers of its employees.

The global, leading consulting and research organization, Great Place to Work®, with a presence in 70 countries, helps businesses assess their workplace environment, develop a High Trust, High-Performance Culture, achieve Certification and earn Recognition. Every year over 10,000 companies and about 11 million employees use the Great Place to Work® assessment process, to gain insight with regard to how their employees feel about their work environment by identifying principles of reliability, respect, trust, satisfaction, and teamwork in each company.

In the relevant announcement of the Great Place to Work®, General Manager Kyriakos Iakovidis stated, "We congratulate RSM, which is now a member of the" community "of Great Place to Work®, in our country. The Trust Index© survey that we have conducted has shown that the company's management has succeeded in creating an extremely positive working environment. The professional services sector is a strategic pillar of the local economy. The current crisis due to the war is a great challenge for the industry. Companies like RSM, which have invested in having conditions where employees choose and do their best, are building a serious competitive advantage for the future."

The CEO of RSM Cyprus, Mr George Themistocleous respectively, stated that "The contribution of our personnel in achieving the goals set by the management of our firm is undoubtedly one of the most important factors of our success. We have always tried to create and maintain a healthy and caring work environment where we can all give our best efforts, an environment that combines professionalism, development, efficiency and success with the peoples-first approach in a leading role. We have never considered our personnel a simple number; on the contrary, we consider our personnel the most valuable "asset", to which we provide value continuously ".

He continues by stating that "I am grateful that we have all created a working environment where freedom of speech, trust, cooperation, and teamwork is important. On behalf of all partners, I would like to thank our team members. We promise that we will continue to listen to your suggestions and ideas, and we will do our best to remain the greatest place to work! "

RSM Cyprus is a member firm of RSM International, the 6th largest international network of audit, tax and consulting services globally. RSM's network extends to more than 123 countries, including the 40 largest business centres globally. RSM employs more than 51,000 people in more than 860 offices in Europe, Africa, Asia-Pacific, the Middle East, Latin and North America.

"The power of being understood" determines our communication and the customer-centric approach we follow.

Πιστοποίηση της RSM Cyprus από το Great Place to Work®

Η ελεγκτική, φορολογική και συμβουλευτική εταιρεία RSM Cyprus, με γραφεία σε Λεμεσό, Πάφο και Λευκωσία, έχει πιστοποιηθεί από το Great Place to Work® ως εργοδότης επιλογής με βάση του ερωτηματολογίου (TrustIndex) που βασίζεται εξολοκλήρου στις ανώνυμες και εμπιστευτικές απαντήσεις των εργαζομένων της.

Η παγκοσμίως γνωστή συμβουλευτική εταιρεία Great Place to Work®, με παρουσία σε 70 χώρες ειδικεύεται στην έρευνα, διαχείριση και αξιολόγηση της εταιρικής κουλτούρας. Eτήσια αξιολογεί γύρω στις 10.000 επιχειρήσεις και περίπου 11 εκατομμύρια εργαζομένους. Δια μέσου της αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω της έρευνας στοχεύει να εντοπίσει στην κάθε εταιρεία ξεχωριστά τις αρχές της αξιοπιστίας, σεβασμού, εμπιστοσύνης, υπερηφάνειας και ομαδικότητας.

Σε σχετική ανακοίνωση του Great Place to Work® ο Γενικός Διευθυντής Κυριάκος Ιακωβίδης ανάφερε «Συγχαίρουμε την RSM που πλέον είναι μέλος της «κοινότητας» του Great Place to Work®, στο τόπο μας. Η έρευνα, προσωπικού Trust Index© που έχουμε διενεργήσει, έχει καταδείξει ότι η διεύθυνση της εταιρείας έχει πετύχει να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά θετικό εργασιακό περιβάλλον. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι στρατηγικός για την οικονομία του τόπου. Η παρούσα κρίση, λόγω του πολέμου αποτελεί για τον τομέα μια μεγάλη πρόκληση. Οι εταιρείες, όπως η RSM, που έχουν επενδύσει στο να διαθέτουν συνθήκες όπου οι εργαζόμενοι και θέλουν και μπορούν να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό ,κτίζουν ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το μέλλον».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της RSM Cyprus, κ. Γιώργος Θεμιστοκλέους ανάφερε σχετικά ότι «Η συμβολή του προσωπικού μας στην επίτευξη των στόχων που η διοίκηση της εταιρείας μας θέτει, είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της επιτυχίας μας. Για αυτό το λόγο προσπαθούσαμε πάντοτε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υγιές και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο όλοι μας να μπορούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Ένα περιβάλλον το οποίο να συνδυάζει την επαγγελματικότητα, την εξέλιξη, την αποδοτικότητα και την επιτυχία με την ανθρώπινη προσέγγιση σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το προσωπικό του γραφείου μας δεν θεωρήσαμε ποτέ ότι είναι ένας απλός αριθμός, αντίθετα, για εμάς είναι το πλέον πολύτιμο “asset”, στο οποίο δίνουμε αξία σε συνεχή βάση».

Επίσης, συνεχίζοντας αναφέρει ότι «Είμαι ευγνώμων που όλοι μαζί καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η ελευθερία του λόγου, εμπιστοσύνη, συνεργασία και ομαδικότητα έχουν καθοριστικό ρόλο. Εκ μέρους όλων των συνεταίρων του γραφείου μας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μας. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε τις εισηγήσεις και απόψεις σας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραμείνουμε the greatest place to work!»

Η RSM Cyprus είναι μέλος της RSM International, του 6ου μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο. Το δίκτυο της RSM επεκτείνεται σε περισσότερες από 123 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 40 μεγαλύτερων επιχειρηματικών κέντρων του κόσμου. Παγκοσμίως, η RSM απασχολεί πέραν των 51.000 ατόμων, σε περισσότερα από 860 γραφεία σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία – Ειρηνικού, Μέση Ανατολή, Λατινική και Βόρεια Αμερική.

«Η δύναμη της κατανόησης» (The power of being understood) είναι αυτό που καθορίζει την επικοινωνία μας και την πελατοκεντρική προσέγγιση που ακολουθούμε.