Δώρο Πάσχα: Οι προϋποθέσεις χορήγησης, ο τρόπος υπολογισμού και η ημερομηνία καταβολής του

payroll_cover_rsm_brief_march_2019.png

Κατά το μήνα Απρίλιο οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή ή πάγια αντιμισθία, δικαιούνται να λάβουν το ήμισυ του μισθού τους ως Δώρο Πάσχα. Μέχρι και σήμερα ο Ν. 1082/1980 και η σχετική υπουργική απόφαση 19040/1981 ορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον τρόπο υπολογισμού καθώς και την ημερομηνία καταβολής του Δώρου Πάσχα.

Το Δώρο Πάσχα δύναται να καταβληθεί έως και τη Μεγάλη Τετάρτη και δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος παρά μόνο σε χρήμα.

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Πάσχα, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ. 690/45, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8, παρ.1 του Ν. 2336/95. Πρακτικά αυτό συνεπάγεται ότι ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά με τα στοιχεία της επιχείρησης και κατοικίας του εργοδότη καθώς ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία.

Η βάση υπολογισμού είναι όλες οι τακτικά καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν το Πάσχα. Εάν η σχέση εργασίας διήρκησε όλο το ημερολογιακό διάστημα από 01/01 έως και 30/04 υπολογίζεται ολόκληρο, δηλαδή ½ του μισθού για τους αμειβόμενους με μισθό και 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Σε περίπτωση έναρξης απασχόλησης αργότερα από την 01/01 ή λύση της εργασιακής σχέσης στο εν λόγω διάστημα υπολογισμού, ο εργαζόμενος δικαιούται 1/30 του μισθού ή ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης.

Δε συμπεριλαμβάνεται στο διάστημα υπολογισμού η άδεια άνευ αποδοχών, οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας καθώς και οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες έχει λάβει ο εργαζόμενος επίδομα ασθένειας από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Η άδεια κυοφορίας / λοχείας (56 ημέρες πριν & 63 ημέρες μετά τον τοκετό) θεωρείται χρόνος απασχόλησης και συνυπολογίζεται κανονικά στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα. Εάν η εργαζόμενη μητέρα λάβει την ειδική εξάμηνη άδεια προστασίας  μητρότητας, δε δικαιούται αναλογία Δώρου Πάσχα για αυτό το διάστημα από τον εργοδότη αλλά από τον ΟΑΕΔ.

Με βάση δικαστικές αποφάσεις που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί, στις τακτικές αποδοχές που περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού του Δώρου Πάσχα είναι πέραν του μισθού κάθε άλλη παροχή η οποία καταβάλλεται σε χρήμα όπως η τροφή ή η κατοικία και το επίδομα ισολογισμού εφ’ όσον ο εργαζόμενος το λαμβάνει κάθε χρόνο.

Επίσης στο Δώρο Πάσχα συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας συνεπώς το συνολικό ποσό προσαυξάνεται κατά 0,04166.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ασφαλιστικές εισφορές του Δώρου Πάσχα μπορούν να εξοφληθούν από τον εργοδότη έως και τις 30 Ιουνίου.

How can we help you?

Contact us by phone +30 210 6717733 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us