Κορωνοϊός: Τα έκτακτα μέτρα που θα ισχύσουν για την περίοδο από 14 Μαΐου έως 24 Μαΐου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1944/Β/13.05.2021 η ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.29922/21 Υπ.

Read more
Covid-19: New Law 4797/2021 - The most important tax measures for companies introduced by the new Law

Our experts have collected the most important tax measures for companies introduced by the new Law 4797/2021 (Gov. Gaz. A '66 / 23.4.2021) in order to tackle with the effects of the coronavirus COVID-19.

Read more