Greece

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

Πολύ συχνά πραγματοποιούνται έρευνες που αφορούν το επάγγελμα του μέλλοντος, σε μια προσπάθεια να αποκωδικοποιηθούν εγκαίρως οι  μελλοντικές εξελίξεις αλλά, συνάμα, να δοθεί και ένα βοήθημα, κυρίως στους νέους ανθρώπους, για την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης,  που θα τους οδηγήσει σε μία επαγγελματική αποκατάσταση. Από τέτοιου είδους έρευνες, τα τελευταία πέντε χρόνια, προκύπτει ότι το επάγγελμα του λογιστή περιλαμβάνεται στην κατηγορία με τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα. Χαρακτηριστική δε είναι και η έκφραση, όπως διατυπώθηκε σε ένα πρόσφατο άρθρο, ότι «…το επάγγελμα αυτό δεν “πεθαίνει” ποτέ και πολύ περισσότερο στην εποχή μας, όπου οι λογιστές έχουν την τιμητική τους, προκειμένου να βοηθήσουν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα από τον κυκεώνα της εφορίας…» Με αφορμή την προαναφερθείσα άποψη και σε συνδυασμό με τις συνεχείς αλλαγές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σε όλο το φάσμα της λογιστικής (λογιστικά πρότυπα, φορολογία, software) προκύπτει ο προβληματισμός σχετικά με την εξέλιξη της λογιστικής στις  επιχειρήσεις την επόμενη δεκαετία.

Ασφαλώς και ο βασικός σκοπός της λογιστικής δεν αναμένεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Θα είναι πάντα ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται σε χρηματικές μονάδες τα  πραγματικά γεγονότα της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, όμως, η τεχνολογία και οι εξελίξεις της εποχής δείχνουν ότι η ανάγκη της  πληροφόρησης αυτής γίνεται όλο και πιο άμεση και ορισμένες φορές όλο  και πιο σύνθετη. Για κάθε ένα πραγματικό γεγονός ή συναλλαγή διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις της πληροφόρησης όταν πρόκειται για  την παρακολούθηση των όποιων φορολογικών υποχρεώσεων, εφόσον  προκύπτουν, και διαφορετική η πληροφόρηση που απαιτείται σε χρηματοοικονομικό επίπεδο ή ακόμη και σε λειτουργικό/διοικητικό και, ταυτόχρονα, διαφορετικές είναι και οι χρονικές απαιτήσεις ενημέρωσης.

Κάθε επιχείρηση, παρά τις όποιες ομοιότητες σε νομικές μορφές και κλάδους δραστηριοποίησης, έχει τη δική της μοναδικότητα στον τρόπο  λειτουργίας, οργάνωσης και σαφώς διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης και διαφορετικούς λήπτες αυτής της πληροφόρησης. Καθώς διαφαίνεται, στα επόμενα έτη η λογιστική πληροφόρηση θα μπορεί να παρέχεται πιο άμεσα και σε αυτό συντελεί η βελτίωση της τεχνολογίας (cloud computing, 4G, smart phones) και η μετατροπή της με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό τιμολόγιο). Ομοίως, αναμένεται και η ποιότητα της λογιστικής  πληροφόρησης να ενισχυθεί σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται  επίσης όλες οι διαδικασίες και οι εξελίξεις στα λογιστικά πρότυπα και στην κατάρτιση των νέων στελεχών. Η λογιστική πληροφόρηση απαιτείται να είναι ταυτόχρονα σύνθετη, όταν εξυπηρετεί εσωτερικές ανάγκες για  σκοπούς καλύτερης διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, και απλή, όταν εξυπηρετεί στην προετοιμασία χρηματοοικονομικών  αναφορών που έχουν ως στόχο την ενημέρωση τρίτων για την  αποδοτικότητα της επιχείρησης ή απλά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για τις όποιες φορολογικές υποχρεώσεις.

Τα συστήματα ERP, η  παραμετροποίησή τους και, κυρίως, ο βαθμός τυποποίησης των διαφόρων διαδικασιών θα συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε καμία των πε ριπτώσεων όμως δεν θα μπορέσει αυτό να συμβεί χωρίς τη συμβολή κατάλληλα καταρτισμένων επαγγελματιών στη λογιστική και στα νέα  τεχνολογικά εργαλεία. Επομένως, η εξέλιξη της λογιστικής πληροφόρησης θα έρθει ως αποτέλε σμα του βαθμού εξοικείωσης των χρηστών με την τεχνολογία και τη γνώση τους για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις  στο χώρο της λογιστικής. Ο βασικός σκοπός, όπως προαναφέραμε, δεν  πρόκειται να μεταβληθεί, σίγουρα όμως θα μεταβληθεί ο τρόπος και κυρίως το προφίλ των λογιστών: H εικόνα του παλιού λογιστή, χωμένου  μέσα σε στοίβες χαρτιών, είναι ήδη πλέον ανάμνηση!

How can we help you?

Contact us by phone +30 210 6717733 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us