Η ευελιξία, η αποφασιστικότητα και η προσαρμοστικότητα έχουν αποδειχθεί ως οι σημαντικότερες δεξιότητες για την αποτελεσματικότητα των ηγετών των επιχειρήσεων ως προς την αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας των ημερών μας.

Αποτελεί πλέον στρατηγική πρόκληση για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο σταθερότητας μέσα από το οποίο οι ηγέτες θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τις πολλαπλές και συνεχείς κρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οργανισμοί καλούνται να λάβουν αποφάσεις, να διαμορφώσουν και να προσαρμόσουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες τους για να μπορέσουν να εστιάσουν τη προσοχή τους στις νέες ανάγκες τους και στις συνεχείς εξελίξεις, στα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance) και στην επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων.

Δύο από τους βασικότερους παράγοντες αστάθειας είναι τα φαινόμενα του “War for Talent” και του “Great Resignation” που εντείνονται τα τελευταία χρόνια. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον τομέα της στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς βρίσκονται σε ένα διαρκή «αγώνα δρόμου» για πρόσληψη νέων και κατάλληλων ταλέντων.

Πώς το outsourcing βοηθάει στην επίλυση της παγκόσμιας έλλειψης δεξιοτήτων;

Σύμφωνα με ένα πρόσφατο άρθρο του Fortune «Ενώ οι προκλήσεις αυτές δεν είναι νέες, αποτελούν όλο και μεγαλύτερη απειλή – το 71% των CEOs, διαπιστώνει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων και ανθρώπινου δυναμικού θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δυσκολία για τις επιχειρήσεις». Είναι γενικά γνωστό ότι ο αριθμός των εργαζομένων που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την εργασία τους στην εποχή του “Great Resignation” έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, ενώ επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων προσπαθούν εντατικά να εντάξουν στις ομάδες τους ανθρώπους των οποίων οι δεξιότητες θα εναρμονίζονται με τους εταιρικούς αναπτυξιακούς στόχους.

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις υιοθετούν πρακτικές, παροχές και κίνητρα τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εργαζομένου. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επιλέγουν ως στρατηγική κίνηση να αναθέσουν ολόκληρα functions ή και υπηρεσίες – όπως λογιστικές και φορολογικές, συμβουλευτικής επιχειρήσεων, έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, εύρεσης, επιλογής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κ.α. – σε εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες που επιτρέπουν την σφαιρική συμβουλευτική προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουν τις αλλαγές και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με βέλτιστες λύσεις και πρακτικές.

Παράλληλα, μέσω του outsourcing γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση της απόκτησης και της διατήρησης ταλέντων καθώς οι οργανισμοί εστιάζουν στην αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας κάθε μέλους της ομάδας ξεχωριστά και στις μοναδικές του ικανότητες. Επιπλέον, ενισχύεται η ενημέρωση και ορθή προσαρμογή στις συνεχείς εξελίξεις χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος έλλειψης πληροφόρησης ή λάθος ερμηνείας των νομοθετικών αλλαγών. Εξίσου σημαντική κρίνεται και η διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών οι οποίες με διαφάνεια και ασφάλεια μπορούν να διατηρούνται και να επεξεργάζονται από εξειδικευμένους συμβούλους που διαθέτουν πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα. Μέσω της συνεργασίας των εξωτερικών συμβούλων με στελέχη της εταιρείας επιτυγχάνεται και η συνεχής εκπαίδευση και επαφή με βέλτιστες πρακτικές τις οποίες μπορεί στη συνέχεια η εταιρία να υιοθετήσει στις λειτουργίες της. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν με επιτυχία να επικεντρωθούν στην επίτευξη των στόχων τους και να επωφεληθούν μέσα από τις αξιόπιστες συνεργασίες που προσφέρουν ευελιξία και προσδίδουν προστιθέμενη αξία.

Μέσα από την εμπειρία μας αντιλαμβανόμαστε πως αποδεδειγμένα πλέον, οι outsourcing λύσεις που υποστηρίζουν αυτή την οπτική γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε καίρια δεδομένα, τα οποία οδηγούν άμεσα στην καλύτερη λήψη των αποφάσεων.

Μπορεί το outsourcing να αποτελέσει λύση προς τη σταθεροποίηση σε μια εποχή αβεβαιότητας;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε παρατηρήσει μία άνοδο της αξιοποίησης λύσεων outsourcing τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο όσον αφορά στην κάλυψη κενών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού εξαιτίας της έλλειψης ταλέντων, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την κάλυψη αναγκών συγκεκριμένης τεχνογνωσίας σε τομείς στους οποίους η επιχείρηση παρουσιάζει ανεπάρκεια κατάλληλων δεξιοτήτων. Αυτού του είδους οι συνεργασίες προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις εταιρείες μπορεί να αποκομίσει πολλές γνώσεις από τους εξωτερικούς συνεργάτες με τους οποίους έρχεται σε επαφή, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει την υποστήριξη που χρειάζεται προκειμένου να αποδίδει ακόμα καλύτερα στο ρόλο του.

Ωστόσο, κρίσιμη είναι η επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος κατανοεί και συμβαδίζει με τους στόχους και τη κουλτούρα της επιχείρησης και παράλληλα κατέχει την τεχνογνωσία, τα συστήματα ασφαλείας και τους πόρους για να προσδώσει συνολικά προστιθέμενη αξία. Με αυτόν τον τρόπο χτίζεται μια αρμονική συνεργασία με βάση εμπιστοσύνης και οι υπηρεσίες που παρέχονται λειτουργούν ως φυσική συνέχεια της λειτουργίας της επιχείρησης. Μέσω της σωστής διαχείρισης του outsourcing και τη συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξή τους και να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς προκλήσεις μέσα σε ένα ασφαλές και παραγωγικό περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, παρατηρείται πως οι επιχειρήσεις επιλέγουν όλο και περισσότερο τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών αξιοποιώντας την υποστήριξη εξωτερικών ειδικών συνεργατών. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την έλλειψη της εύρεσης επαγγελματιών με τις κατάλληλες δεξιότητες ενώ παράλληλα μειώνουν τον κίνδυνο των συνεχών αλλαγών εξοικονομώντας πόρους για την επιχείρηση.

 

Το άρθρο έχει δημοσιευθεί στο epixeiro.gr.