Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2022 – Για τη σημασία της αξιοποίησης ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και τον καίριο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Διοικητικά Συμβούλια στη διαχείριση των πολλαπλών προκλήσεων, μίλησε ο κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner της RSM Greece, στη συζήτηση με θέμα «Managing Crisis in the Boardroom» στα πλαίσια του CEO Initiative 2022.

Αναδεικνύοντας την στρατηγική σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο κ. Πετίνης σημείωσε ότι η ανάγκη για δημιουργία και διατήρηση ενός κατάλληλου συστήματος αρχών, πολιτικών και διαδικασιών είναι επιτακτική με σκοπό τη διαχείριση των κρίσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις αλλά και την επίτευξη των στόχων που θέτουν. Παράλληλα, τόνισε  τη σημασία της ύπαρξης μονάδας διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελεγκτή, εργαλεία μέσω των οποίων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αποτελούν «τη γραμμή δράσης και αντιμετώπισης όλων των ρίσκων  και προσθέτουν μεγάλη ασφάλεια στις εταιρείες».

O κ. Πετίνης επισήμανε ως πλεονέκτημα το γεγονός ότι «η Εταιρική Διακυβέρνηση συμβάλλει στην εποπτεία, βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών και μείωση κόστους. Παράλληλα, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές, η εταιρεία γίνεται πιο ελκυστική στους επενδυτές, καθώς και στις τράπεζες, οποίες πλέον για να εγκρίνουν δανειοδοτήσεις, αξιολογούν εξίσου κριτήρια ESG»

Εστιάζοντας στην ουσιαστική εφαρμογή του νόμου 4706/2020, ο κ. Πετίνης, ανέφερε ότι οι εταιρείες οι οποίες θα κατανοήσουν πως η Εταιρική Διακυβέρνηση λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξή τους και εφαρμόσουν ουσιαστικά το νέο νόμο θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα καταστούν «game changers». Επίσης, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «με τόσα καινούρια θέματα, τομείς,  κινδύνους, ευκαιρίες, είναι αυτονόητο ότι κανένας CEO δεν μπορεί να είναι ειδικός, να τα γνωρίζει όλα και να μπορεί να τα αντιμετωπίσει στην πράξη». Ακόμη, επισήμανε πως «σε περιόδους κρίσεων, είναι πολύ σημαντικό τα στελέχη των επιχειρήσεων να έχουν δίπλα τους κατάλληλους συμβούλους για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις».

Όσον αφορά την έρευνα της RSM Greece, “The RSM Board Diversity Survey” και τη σημασία της δημιουργίας μιας κουλτούρας συμπερίληψης στα σύγχρονα Διοικητικά Συμβούλια για την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων και στρατηγικού σχεδιασμού, ο κ. Πετίνης τόνισε πως η υιοθέτηση του νέου νόμου έχει συμβάλλει δραστικά στη βελτίωση της πολυμορφίας των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων εταιριών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των 160 Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών πλέον παρουσιάζουν περισσότερα στοιχεία συμπερίληψης αναφορικά με τη σύνθεσή τους με κριτήρια όπως το φύλο, η ανεξαρτησία, οι δεξιότητες και η εθνικότητα των μελών τους. Ουσιαστική ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι πλέον απαρτίζονται από 900 άντρες και 306 γυναίκες, δηλαδή μία αναλογία 75/25, όταν πριν από την ισχύ του νόμου, η συμμετοχή των γυναικών ανερχόταν μόλις στο 16%.

Κλείνοντας, σχετικά με το πως, οι επιχειρήσεις μπορούν να προβλέψουν και να είναι σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, ο κ. Πετίνης τόνισε πως «όταν έχεις ένα δομημένο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και αρχές, τότε αυτό ως ένας ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται, αφουγκράζεται και αφομοιώνει τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον το οποίο λειτουργεί». Προσέθεσε πως, «όταν τα μέλη αλλά και οι εργαζόμενοι του οργανισμού εμποτίζονται με τη σωστή κουλτούρα και τις αρχές της εταιρίας τότε μόνο μπορεί να πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις».

 

Πατώντας εδώ, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση του πάνελ "Managing Crisis Through the Boardroom".

Πατώντας εδώ, μπορείτε να διαβάσετε τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας “ The RSM Board Diversity Survey - The landscape following the implementation of Law 4706/2020” της RSM Greece, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Πετίνης.