Η κουλτούρα πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια είναι στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις

press_release_cover_upfront.png

Τη στρατηγική σημασία της δημιουργίας μιας κουλτούρας συμπερίληψης και πολυμορφίας από τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία αποτελούν  παράδειγμα για τις επιχειρήσεις, τόνισε ο Κύριος Βασίλης Πετίνης, Managing Partner της RSM Ελλάδος στο «The Upfront Initiative. Ορατότητα στην Πράξη», κατά το firechat του με τον Κύριο Αλέξανδρο Διακοσάββα, Αρχισυντάκτη της LiFO.

Σε αυτή την καίρια συζήτηση, ο Κύριος Πετίνης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε ο νόμος 4706/2020 βάσει της έρευνας της RSM Ελλάδος, σημειώνοντας πως η υιοθέτησή του νέου νόμου συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της πολυμορφίας των Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. Επιπλέον, συζητήθηκε η επιτακτική ανάγκη της ουσιαστικής υιοθέτησης των κατευθυντήριων γραμμών του νόμου για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα ενθαρρύνει έμπρακτα τις αξίες της συμπερίληψης και πολυμορφίας, κάτι που θα ενισχύσει αισθητά τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και των ομάδων τους.  

 Ο Κύριος Πετίνης,  τόνισε πώς από μόνη της, η κάλυψη δεικτών δεν είναι επαρκής για να διασφαλίσει την ποικιλομορφία ένα διοικητικό συμβούλιο, καθώς μόνο μέσα από μία κουλτούρα ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, που θα επιτρέπει σε κάθε μέλος ξεχωριστά, (ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, γνώσεων, δεξιοτήτων, κ.τ.λ.) να αντιμετωπίζεται ως ισότιμο μέλος της ομάδας, να έχει φωνή και να μπορεί έμπρακτα να συνεισφέρει τις σκέψεις του στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς περιορισμούς, μπορούν να διασφαλιστούν οι στόχοι και τα οφέλη της ποικιλομορφίας. Κλείνοντας, σημείωσε πως η αρχή αυτής της προσπάθειας πρέπει να γίνει από τα ίδια τα διοικητικά συμβούλια, τα μέλη των οποίων πρέπει να ενθαρρύνουν με το παράδειγμα τους και τον υπόλοιπο οργανισμό, ούτως ώστε να κάνουν “set the tone at the top”. Ο ρόλος του Προέδρου και του CEO έχουν καταλυτική σημασία, ώστε να ενσωματωθουν  οι αρχές της πολυμορφίας (diversity) και της συμπερίληψης (inclusion) στην εταιρική στρατηγική και κουλτούρα.

Όπως ανέφερε και ο Κύριος Πετίνης, μέσα από την έρευνα της RSM Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις έχουν εναρμονιστεί με τις κατευθυντήριες γραμμές του νόμου 4706/2020, ενώ επιπλέον, η εφαρμογή του νόμου οδήγησε και στη συμμετοχή νεότερων μελών αλλά και μελών που φέρνουν πολυμορφία ως προς την τεχνική τους κατάρτιση και τις δεξιότητες. Επιπλέον, μέσα από την εμπειρία της RSM Ελλάδος στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς διοικητικά συμβούλια, αλλά και μέσα από την παροχή υπηρεσιών εύρεσης και επιλογής διοικητικών στελεχών, συμπεραίνεται πως πολλές είναι οι ελληνικές εταιρίες οι οποίες βάζουν πολύ ψηλά τον πήχη της πολυμορφίας, ακόμη και αν πληρούν τα ελάχιστα απαραίτητα κριτήρια, και επενδύουν στην αξία αυτή αντιλαμβανόμενες τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Κύριος Πετίνης, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, καθώς μόλις 15 θέσεις Προέδρου διοικητικού συμβουλίου και 9 θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου καλύπτονται από γυναίκες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μόλις το 1% των εταιριών διαθέτουν γυναίκα  Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, σε σχέση με το 9% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Ως προς την ηλικία των μελών διοικητικών συμβουλίων, διαπιστώθηκε ότι το 7% των μελών έχει ηλικία μικρότερη των 40 ετών, ενώ όπως ανέφερε ο Κύριος Πετίνης «το νεότερο μέλος είναι μια γυναίκα 24 ετών». Τέλος, το 28% έχει ηλικία μικρότερη των 50 ετών, γεγονός που αποτελεί βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, κατά την οποία μόλις το 21% των μελών ήταν ηλικίας κάτω των 50.

Η πρωτοβουλία «Upfront» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από κοινού από την εφημερίδα LiFO και την εταιρεία επικοινωνίας Tsomokos, με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την πολύτιμη συμβολή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση που φιλοξενεί την πρωτοβουλία.

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας της RSM Ελλάδος “The RSM Board Diversity Survey” βρίσκονται εδώ.