RSM Greece

Κορωνοϊός: Διευκρινήσεις αναφορικά με το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και την αναστολή εργασίας βάσει του Νόμου 4714/2020 και λοιπών ρυθμίσεων

cover_-_labour_update_gr_26_8_2020.png

Σας ενημερώνουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εκδοθεί εργασιακές ρυθμίσεις που αφορούν στη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Συγκεκριμένα:

Α. Ο Νόμος 4714/2020 στον οποίο περιέχονται ρυθμίσεις για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και την αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Β. Η ΠΝΠ της 10.08.2020 με την οποία αντικαθίσταται ο τίτλος και η πρώτη παράγραφος του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (ρυθμίσεις για αναστολή συμβάσεων εργασίας για Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020) και η περίπτωση  β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (δυνατότητα ένταξη στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) και 

Γ. Οι ΚΥΑ (α) με αριθμό οικ. 22964/1285 και (β) με αριθμό οικ. 32085/1771 με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών.

 

Aναλυτικά:

Α. ΝOμος 4714/2020

Στον νόμο 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασιακές ρυθμίσεις:

Με το άρθρο 122 προβλέπεται αναφορικά με το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ότι κατ` εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%. Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Επίσης αντικαταστάθηκε η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 ως εξής: «γ) για επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζομένους τους.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 3, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων αυτών, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Κατ` εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.»

Στο άρθρο 123 προβλέπεται ότι οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

Κατ` εξαίρεση της περ. γ` της παρ.3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α` 104), για τις παραπάνω επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

Κατ` εξαίρεση της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α` 104) για τις παραπάνω επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.

Σύμφωνα με τη διάταξη θα εκδίδονταν Υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό της διαδικασία και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων (βλ παρακάτω ΥΑ 32085/1771).

Με το άρθρο 124 - όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΝΠ της 10.08.2020 - προβλέπεται ότι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.

Οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ` αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 30ής.09.2020.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30ή.09.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Επίσης υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Με κοινή Υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.

Μπορείτε να διαβάσετε τον νόμο εδώ.

 

Β. ΠΝΠ 10.08.2020

Όπως ήδη εκτέθηκε (βλ. παραπάνω άρθρο 124 ν. 4714/2020) με το άρθρο πρώτο άρθρο της ΠΝΠ αντικαταστάθηκε ο τίτλος και η πρώτο παράγραφος του άρθρου 124 του ν. 4714/2020.

Επίσης με το άρθρο δεύτερο της ΠΝΠ προβλέφθηκε ότι ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ, ήτοι στις 10.08.2020 (αντί της 30.05.2020 που όριζε ο ν. 4690/2020). Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΠΝΠ εδώ.

 

Γ. ΚΥΑ 22964/1285 και 32085/1771

α. Με την πρώτη ΚΥΑ, προσδιορίζεται η διαδικασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό 17788/346.

β. Με τη δεύτερη ΚΥΑ, προσδιορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020.

Πιο Συγκεκριμένα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 32085/1771 προβλέπεται ότι:

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα 1 στην ΚΥΑ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα στοιχεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις-εργοδότες, καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.09.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 έως 15.10.2020:

i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ),

ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δεν απασχολούνται.
Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης.

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με το άρθρο 2 προβλέπονται τα εξής:

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα 2 στην ΚΥΑ, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα στοιχεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών βάσει ΚΑΔ.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 έως 30.09.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 έως 31.12.2020:

i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ),

ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δεν απασχολούνται.
Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης.

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τέλος, με το άρθρο 3 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες των άρθρων 1 και 2 της ΚΥΑ που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.09.2020 και μέχρι 15.10.2020 ή 31.12.2020 εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 30η Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.

Μπορείτε να διαβάσετε τις ΚΥΑ εδώ.

How can we help you?

Contact us by phone +30 210 6717733 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us