Κορωνοϊός: Οι νέες βεβαιώσεις κίνησης τίθενται σε ισχύ από σήμερα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534/Β΄/10.2.2021 η  ΚΥΑ με αριθμό Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/21 Υπ. Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων -Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών -Μετανάστευσης και Ασύλου - Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Στην ΚΥΑ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σημαντικές ρυθμίσεις αναφορικά με την μετακίνηση των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα για την μετακίνηση των εργαζομένων, θα πρέπει ο εργαζόμενος εκτός από την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο να φέρει:

  • Βεβαίωση κίνησης εργαζόμενου (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr, ή εναλλακτικά,
  • Βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η βεβαίωση κίνησης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως 14 ημερών και δεν επιτρέπεται να χορηγείται σε εργαζόμενο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας ή νόμιμης άδειας.

Τυχόν ήδη χορηγηθείσες βεβαιώσεις κίνησης σε πρόσωπα που δεν προσέρχονται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελούν σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας ή νόμιμης άδειας παύουν να ισχύουν από τις 15/2/2021.

Σχετικά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε ανακοίνωση (http://www.yeka.gr) σύμφωνα με την οποία δίνεται μεταβατικό διάστημα εφαρμογής και χρήσεως των νέων βεβαιώσεων μέχρι και την 17/2/2021 και ώρα 06:00. Για το διάστημα από 15/2/2021 και ώρα 06:00 έως και 17/2/2021 και ώρα 05:59, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες – άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου.

Επιπλέον το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά του εργαζομένους που εργάζονται εξ αποστάσεως εξ περιτροπής και τους εργαζομένους με εργόσημο. Ειδικά για την περίπτωση των εργαζομένων που απασχολούνται εξ αποστάσεως εκ περιτροπής σύμφωνα με την ανακοίνωση ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του ειδικού σκοπού εντύπου Ε4.1. Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία παρέχεται με κυλιόμενο ωράριο, ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του καταχωρημένου στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προγράμματος εργασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ εδώ και την τροποποίηση της εδώ.