Κορωνοϊός: Τα έκτακτα μέτρα που θα ισχύσουν για την περίοδο από 14 Μαΐου έως 24 Μαΐου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1944/Β/13.05.2021 η ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.29922/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.»

Με την εν λόγω ΚΥΑ επέρχονται μεταβολές αναφορικά με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας. Στις σημαντικότερες μεταβολές περιλαμβάνονται:

  1. Η μείωση της χρονικής διάρκειας του περιορισμού κυκλοφορίας η οποία θα ισχύει από το διάστημα από 14.05.2021 έως και 24.05.202 από ώρα 00.30 έως 5.00. Συναφώς, οι βεβαιώσεις κυκλοφορίας των εργαζομένων απαιτούνται μόνο για τις παραπάνω ώρες προκειμένου να μετακινηθούν από, προς ή κατά την διάρκεια της εργασίας τους. 
  2. Επιπλέον, παύει να ισχύει η υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 60% ειδικά για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
  3. Επίσης, καταργείται η απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, ή, ειδικά στην περίπτωση της Αττικής, εκτός των ορίων της Περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Ειδικά για τις μετακινήσεις εργαζομένων με πλοία ή με πτήσεις εσωτερικού προς νησιωτικούς προορισμούς, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (και να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωσή του), είτε να έχουν υποβληθεί σε PCR test 72 ώρες πριν ή rapid test 24 ώρες πριν ή self test 24 ώρες πριν επιδεικνύοντας σχετική βεβαίωση, είτε να επιδείξουν βεβαίωση νόσησης, με ισχύ από 2 έως 9 μήνες μετά τη νόσηση.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ΚΥΑ αναλυτικά εδώ.