Labour Alert: Οι νέες ρυθμίσεις για την υπερεργασία και τον ορισμό του ‘διευθυντικού στελέχους’

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5393/Β΄/19.11.2021 η με αριθμό Αποφ. 90972/2021 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Α. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520). B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α' του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α' 145).»

1. ΝΕες ρυθμΙσεις για την καταχΩρηση της υπερεργασΙαΣ

Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, μεταξύ άλλων, από 29η/11/2021 παύει να υφίσταται η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο έντυπο Ε8 του ΕΡΓΑΝΗ την υπερεργασία των εργαζομένων τους που ούτως ή άλλως εντασσόταν και εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο. Διατηρείται ωστόσο η υποχρέωση προαναγγελίας των υπερωριών. Επίσης από την ίδια ημερομηνία, οι εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται:

α. να καταχωρούν στο έντυπο Ε4 στο ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων αυτών εντός 15 ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.

β. να καταχωρούν στο έντυπο Ε8 στο ΕΡΓΑΝΗ τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων αυτών εντός 15 ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.

2. ΟρισμΟς ιδΙΟτητας του ‘ΔιευθυντικοΥ ΣτελΕχους’

Ακόμα, στο μέρος Β της Υπουργικής Απόφασης γίνεται καταγραφή των στοιχείων από τα οποία διαπιστώνεται εάν κάποιος εργαζόμενος είναι διευθυντικό στέλεχος εξαιρούμενο μεταξύ άλλων από τις διατάξεις περί ωραρίου.

Συγκεκριμένα με βάση την σχετική ρύθμιση εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική, τεκμαίρονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με ρητό ή ρητούς όρους που αποτυπώνονται στην ατομική σύμβαση εργασίας τους και δηλώνονται στο «ΕΡΓΑΝΗ»:

 1. Όταν:
  α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή
  β. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους, ή
  γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή
  δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή
 2. Προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, ή
 3. Αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του οκταπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Η κτήση της ιδιότητας δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ και η δήλωση γίνεται:

 1. σε περίπτωση νέας πρόσληψης σε ειδικό πεδίο στο Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης),
 2. σε περίπτωση υφιστάμενης πρόσληψης σε ειδικό πεδίο στο ΈΝΤΥΠΟ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), ενώ η απώλεια της ιδιότητας αυτής δηλώνεται αμελλητί σε ειδικό πεδίο στο ΈΝΤΥΠΟ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).

Η ισχύς του μέρους Β της ΥΑ αρχίζει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου Ε4 Πίνακα προσωπικού για το έτος 2021.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την ΥΑ αναλυτικά εδώ.