Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2030/Β΄/21.04.2022 η με αριθμό Αποφ. 38866/22  απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».

Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), προβλέπεται ότι από τη 1η Μαΐου 2022 καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομισθίο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

  1. Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 713,00 €.
  2. Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 31,85 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την ΥΑ αναλυτικά εδώ.