Tax Alert January 2018

cover_770.png

TAX ALERT

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 1,5% ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από την 1 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 69 του του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄/19-5-2017) και εφεξής καταργείται η έκπτωση φόρου 1,5% που δίνεται στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων.

Η κατάργηση αυτή ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής.

 

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΦΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επίσης, από 22 Δεκεμβρίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)» ρυθμίστηκε το ζήτημα της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στην περίπτωση των προσώπων που εκδίδουν τα σχετικά παραστατικά. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς ανέρχεται σε 26,95% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού και αφορά στη κάλυψη  για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σχετική διάταξη προβλέπεται ότι για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), σύμφωνα με τα ποσοστά εισφορών άνω πενταετίας των άρθρων 39 παρ. 1 περίπτωση α` και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016 (Α` 85).

Οι ασφαλιστικές εισφορές των παραπάνω προσώπων υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων, μη εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων του άρθρου 39 περί κατώτατου ορίου μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.

Ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται ως εξής:

α) Στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση προκύπτει καθορισμένος αριθμός ημέρας/ημερών απασχόλησης και μέχρι έναν (1) πλήρη μήνα, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα/ημέρες, που καθορίζονται στη σύμβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

β) Στις λοιπές περιπτώσεις, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί στη διάρκεια της σύμβασης.

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος και ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι ρυθμίσεις της διάταξης εφαρμόζονται για παραστατικά που αφορούν σε συμβάσεις που καταρτίζονται από τη δημοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης και εφεξής. Για παραστατικά που εκδίδονται και αφορούν σε συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης εφαρμόζεται το προϊσχύον καθεστώς.

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το ν. 4254/2014 (Υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 2) προβλέπονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με την τήρηση του Βιβλίου Αδειών. Ειδικότερα, στο βιβλίο αδειών που μπορεί να τηρείται και σε μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρει τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμό δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας πρέπει να συμπληρώνονται στο σύνολο τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. Επιπλέον, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος, με την ίδια διάταξη (Υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 2 ν. 4254/2014) οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντός του μηνός Ιανουαρίου τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω υποχρέωση θα επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011.