Παρακάτω θα βρείτε το RSM Tax Alert Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις αλλαγές σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα του Νόμου 4488/2017.

 

tax_alert_september_2017.pdf