Сметководство и даночни услуги

accounting

Нашите сметководствени услуги ги нудиме на клиенти кои бараат висок стандард на работење и имаат потреба за меѓународно известување, истовремено одржувајќи и усогласеност со локалната законска регулатива.

Нудиме финансиско известување во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ / IFRS) за локални потреби како и кон поврзани компании.

Спојувајќи ги искуствата од ревизија и сметководство ние постојано ја надградуваме нашата експертиза со најновите добри практики во двете области. Нашиот тим е искусен и во осмислување и имплементација на целосни сметководствени и ИТ системи.

Заради обезбедување на сигурна и брза услуга, ние во РСМ целиме кон интегрирани и системски решенија. При воведување на истите, работиме заедно со нашите клиенти за да обезбедиме најдобра можна поврзаност помеѓу нивните желби и потреби и имплементираниот систем

Водење на деловодни книги

Подготовка на извештаи во согласонст со МСФИ - Меѓународните стандарди за финансиско известување

Советување при имплементација на сметководствени и информациски системи

Воспоставување на сметководствени политики и постапки на работа

Подготовка на буџет, периодични финансиски извештаи и периодични финансиски анализи

Подготовка на сметководствени процедури

 

Контактирајте нѐ на [email protected], или на +389 (0) 2 3233 301.

Податоци за плата и надоместоци од работен однос за периодот ноември – декември 2020 година

24 Ноември 2020
Податоци за плата и надоместоци од работен однос Податоци за пресметка на плата во 2020 година

Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба

31 Март 2020
Би сакале да Ве информираме дека во  „Службен весник на Република С. Македонија“ бр. 82/2020 од ден 27.03.2020 година објавена е Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба која се применува заклучно со денот на нејзиното објавување во службен весник.