Контактирајте нѐ на [email protected], или на +389 (0) 2 3233 301.

Тимот на Друштво за ревизија РСМ Македонија поседува лиценци за работа од областа на:

  • Вештачење на материјалното работење

  • Вештачење на сметководственото работење

  • Вештачење на финансиското работење

 

Регистрација на правни лица во Централен регистар

Друштво за ревизија РСМ Македонија е овластен регистрационен агент во Централниот регистар на Република Македонија и врши електронска регистрација на правни лица.

Контактирајте нѐ на [email protected], или на +389 (0) 2 3233 301.

Доколку не сте во можност да ни пратите email порака или да не контактирате по телефон, со пополнување на контакт формата подолу ќе стапиме во контакт со Вас.