Македонија
Languages

Languages

Советување за трансакции

Контактирајте нѐ на [email protected], или на +389 (0) 2 3233 301.

Процена при купопродажба

Ако купувате или продавате компанија или дел од неа, Друштво за ревизија РСМ Македонија може да Ви ја обезбеди стручната поддршка потребна за проценување и верификација на вистинската вредност на инвестицијата.

Длабинска анализа (Due Diligence) на финансиите, стратегијата, маркетингот, управувањето и правото

Почнувајќи од финансиите, но осврнувајќи се и на другите аспекти на бизнисот како стратегијата, маркетингот, управувањето, правото, нашата длабинска анализа ќе ја направи Вашата одлука многу полесна.

Преговори за време на трансакција

Друштво за ревизија РСМ Македонија може да се вклучи и во преговори за време на трансакцијата.

 

Процена на неподвижен имот, подвижен имот, транспортни средства, машини и опрема

  • Процена на трговски друштва

  • Процена на јавни претпријатија

  • Процена на недвижен имот

  • Процена на транспортни средства

  • Процена на подвижен имот

  • Процена на индустриска сопственост

  • Процена на машини и опрема

  • Процена на земјоделство

Овластени проценувачи

Нашиот тим вклучува овластени проценувачи во повеќе области на процена кои ќе ја определат вистинската вредност на секое средство.​

How can we help you?

Contact us by phone at +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us