Energetski sektor neprestano se menja rastom nivoa potrošnje i zajedno s klimatskim promenama susreće se sa novim izazovima. Razlike u poreskom zakonodavstvu, porast troškova vezanih uz glavne projekte i porast mera za zaštitu okoline, izazovi su oraganizacijama koje traže porast postojećih  aktivnosti i širenje na nova područja.

Kontaktirajte nas