Naš pristup pružanju profesionalnih usluga revizije, računovodstva i poreskog savetovanja je uvek zasnovan na proceni rizika, prilagođen je specifičnim potrebama korisnika usluga, te usklađen sa potrebama naših klijenata. Mogućnost da pružimo navedene usluge visokog kvaliteta zasnovana je na sposobnostima našeg tima da razume procese, računovodstvene politike, interne kontrole i sva specifična pitanja vezana za finansijsko izveštavanje svakog našeg klijenta, sektora i industrija u kojima oni posluju.

Revizija godišnjih finansijskih izveštaja

Profesionalna revizija važna je za poslovni svet i za širu javnost. Pažljivo sprovesti reviziju predstavlja osnov za poverenje u vrednost kompanije, za sticanje poverenja investitora, medija i opšte javnosti. Iz tog razloga, RSM Srbija smatra svoju lepezu usluga iz ove oblasti kao osnovu za zaštitu interesa vlasnika kapitala i komuniciranje korporativnih vrednosti.

Specijalne revizije

Osim potrebe za revizijom godišnjih finansijskih izveštaja, sve veća je potreba za posebnom revizijom. RSM Srbija stoji na raspolaganju za obavljanje specijalnih revizija - za posebne namene. Primera radi, bavimo se sledećim slučajevima gde je revizor potreban:

  • Revizija ispunjenja ugovornih obaveza (revizija saglasnosti). Donacije i druge povlastice često su uslovljene podnošenjem izveštaja o reviziji. Različiti složeni ugovori zahtevaju nezavisnu potvrdu i dokaz o ispunjenosti. U Srbiji, organi vlasti (na primer: SIEPA) investitorima dodeljuju subvencije: revizor sastavlja poseban izveštaj o ispunjavanju ugovornih obaveza da bi darodavac dao konačnu saglasnost.
  • Revizija finansijskih izveštaja kod statusnih promena: spajanja ili podele. Svako spajanje ili podela kapitala je kompleksna operacija koja povezuje mnoge interese. Da bi se obezbedilo da zadata operacija dođe do planiranog ishoda, neophodan je izveštaj revizije.
  • Revizija posebnih stavki u finansijskim izveštajima. Često je neophodno ispitati imovinu uopšte ili određene stavke, obaveze u celini ili neke stavke kapitala. Stanje ispunjenja poreskih obaveza postaje sve složenije pitanje u kojem je potrebno revizorsko prosuđivanje.
  • Revizija povećanja kapitala: po svojoj suštini, povećanje kapitala značajno menja uslove poslovanja za kompaniju, zbog čega se mora oprezno pristupiti, izvršiti, proveriti i na višem stepenu biti siguran u ishod.
  • Revizija projektovanih finansijskih informacija. Projektovanim informacijama treba nezavisna potvrda revizora: mi smo vam na raspolaganju.

Revizija finansijskih izveštaja projekata/grantova

RSM Serbia pruža usluge revizije finansijskih izveštaja projekata/grantova sa ciljem uveravanja da su sredstva dobijena od donatora utrošena u skladu sa definisanim uslovima. Sprovodimo procedure sa ciljem uveravanja da su podaci navedeni u finansijskim izveštajima realni, tačni i prihvatljivi. 

RSM tim je konstantno uključen u revizije troškova projekata i obuhvata članove sa različitih nivoa, licencirane ovlašćene revizore, menadžere revizije, seniore i asistente u reviziji.

RSM Serbia, Beograd ima višegodišnje iskustvo u revizijama, kako nacionalnih tako i internacionalnih donatora. Neki od donatora za koje smo vršili revizije su:

  • Nacionalni: Ministarstvo omladine i sporta RS, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog RS, Ministarstvo zdravlja RS, Grad Beograd, Grad Leskovac, Agencija za borbu protiv korupcije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS, Ministarstvo zaštite životne sredine RS, i drugi.
  • Internacionalni: OEBS, Balkan Trust Democracy, EU Commission (IPA, Horizon, ERASMUS+…), Norwegian Ministry of Foreign Affairs, UNDP, Civil Right Defenders, GIZ, Austrian development Agency i drugi.
  • RSM Serbia je uključena i u obavljanje drugostepenih revizija za IPA I (programi SEE i HU-SRB) kao i za IPA II (programi HU-SRB i DTP).

RSM Serbia ima sve neophodne kapacitete i odgovarajuće iskustvo da pruže uslugu revizije na profesionalan i blagovremen način.

 

Kontaktirajte nas preko webforme ili direktno na [email protected]