Računi su sve kompleksniji, rešenja u njihovom vođenju sve osetljivija, a posledice zapuštanja mogu biti fatalne. Naš konsalting u računovodstvu uključuje angažman kako na postavkama sistema finansijskog izveštavanja tako i specifična prosuđivanja računovodstvenih postavki. Naše savetodavstvo u oblasti računovodstva pokriva sve bitne aspekte vođenja knjiga i izveštavanja.

  • Saveti u implementaciji IFRS
  • Analize i dijagnoze stanja računovodstvenih sistema
  • Analize i ocene internih sistema kontrole
  • Izgradnja sistema internih kontrola

Kontaktirajte nas