Vreme za procenjivanje – spremni?

Ušli smo u groznicu prebiranja poslovnih događaja u upravo okončanoj poslovnoj godini i oči zaduženih za finansijsko izveštavanje u preduzećima su uprte na sastavljanje i prezentiranje godišnih finansijskih izveštaja. Sve transakcije i svi događaji su se odigrali, ali igra njihovog pakovanja u finansijske izveštaje trajaće tri naredna meseca. Sve treba odmeriti u skladu sa standardima finansijskog izveštvanja i javnosti prezentirati. 

Sastavljanje godišnjih izveštaja je daleko od običnog saldiranja, pregledanja probnog bilansa a potom pakovanja u definisane forme izveštaja. Potrebno je  sve pozicije, i ono što ih uslovaljava, sistematski analizirački sagledavati, obaviti mnoga i često vrlo složena odmeravanja njihovih vrednosti i opredeliti se za vrednosti koje imaju najveću verovatnoću fer iskaza. 

Vrednovanje – vrlo bitno

Vrednosti su prva impresija o finansijskim izveštajima, one su centar pažnje i oko njih se vrte sva interesovanja čitaoca i sva obrazloženja onog ko ih sastavlja. One se postavljaju u određene relacije da bi dobili iskaz koji ima upućujuću privlačnost. Nema bilansa bez vrednosti, i svi narativni delovi izveštaja su uglavnom posvećeni njima. 

Iza svake vrednosti je neki kvalitet, označen imenom onog na šta se odnose. Iza svakog iznosa stoje brojni uticaji koje je neko vagao i našao njihovu rezultantu. A onda kad su već u bilansima, vrednosti različitih pozicija su u odnosima sa vrednostima drugih, pa se u njovm odnosu iskazuje novi kvalitet koji govori o strukturnim karakteristikama entiteta na koji se odnose. 

Kvalitet vrednosnih iskaza pozicija u bilansima je u strogoj relaciji sa kvalitetom vrednovanja. Proces vrednovanja koji je uključio visoku pažnju, koji počiva na definisanim procedurama, koji poštuje sve bitne uticaje, koji je svakom uticaju dodelio odgovarajuće pondere značaja i koji je izveden u predviđenim procedurama ima izgleda da da kredibilne iskaze vrednosti.  

Ima još vremena za procene – ako krenete odmah

Dva i po meseca je pred vama, dovoljno vremena da možete organizovati i obaviti poslove procene, pa i one najsloženije vrste, kao i one za koje treba angažovati eksternog procenitelja. 

Ne zaboravite, procenjivanje zahteva učešće mnogih odgovornih za procenjivanje, počev od Nazornog odbora, preko menadžera do računovođe, a procenitelj je jedan od učesnika, ali u složenijim slučajevima obavezni. Ako se u ovom krugu obavi sve kako valja,  biće miran i ragulator i revizor. 

Ko na vreme pođe, na vreme će stići. 

Pogledajte: