Za svaki zahtev, nudimo odgovarajuće usluge.

Naši resursi dostupni su stranim kompanijama i grupama koje žele da uspostave lokalno prisustvo u Srbiji. Najtraženije usluge uključuju:

 • Usluge osnivanja kompanija
 • Usluge obračuna zarada
 • Ljudski resursi
 • Imigracione usluge

Usluge osnivanja kompanija

Razumemo Vaše potrebe, stoga nudimo:

 • Formiranje kompanija
 • Komunikacijske usluge
 • Direktor / Kompanijski Sekretar / Usluge sedišta
 • Obezbeđivanje prostorija za sastanke / kancelarijske infrastrukture
   

Pružamo usluge u skladu sa potrebama investitora

Kao investitor ili preduzetnik želite što pre započeti svoj biznis u Srbiji? Ovde smo da pružimo sveobuhvatne usluge za pokretanje kompanije. Takođe smo tu da vam obezbedimo sedište kompanije (adresa), organizujemo i obavljamo administrativni rad, efikasno komuniciramo sa regulatornim telima, radimo potrebna istraživanja kako biste dobili korisne poslovne informacije. Imamo dugogodišnje iskustvo u radu sa međunarodnim kompanijama koje započinju poslovanje u Srbiji. Pripremićemo sve što je potrebno da uspešno započnete svoj novi poduhvat u Srbiji.

Najtraženije usluge

 • Osnivanje novih kompanija - sve ono što je neophodno kako bi se uskladili sa zakonima
 • Obezbeđivanje sedišta i registracije kod nadležnih organa
 • Obavljanje računovodstvenih i poreskih usluga
 • Prestanak poslovanja i likvidacija preduzeća

Obračun zarada

Mi pružamo sveobuhvatne usluge obrade zarada u skladu sa zakonima Srbije.  Pružamo sveobuhvatne konsultacije i primenjujemo pozitivno radno zakonodavstvo. Evidencija o spisku zarada i obračuni čuvaju se i efikasno štite od zloupotreba. Možete odabrati najpogodniji paket za vašu organizaciju: stvaramo rešenja prilagođena vašim potrebama.

Naše usluge obračuna zarada obuhvataju:

 • Mesečni obračun zarada i drugih plaćanja i izrada izveštaja
 • Evidencija prisutnosti zaposlenih
 • Vršenje plaćanja za vas ili direktno na vaš internet bankarski sistem
 • Računovodstveni dokumenti pripremljeni i automatski preneti na vaš računarski sistem
 • Prijave kod fondova za socijalno osiguranje, za zdravstveno osiguranje i kod poreskih vlasti
 • Prijava i odjava zaposlenih kod fonda za zdravstveno i socijalno osiguranje
 • Dostavljanje izveštaja penzijskim fondovima i fondovima za životno osiguranje
 • Dokumenti o registraciji penzijskog osiguranja
 • Godišnji izveštaji o porezima na zarade zaposlenih
 • Godišnje izveštavanje ka poreskim organima - unapređenje izveštaja o porezu na zarade, izveštavanje o porezu na prihode
 • Izrada statističkih izveštaja
 • Obaveštenja o usaglašenosti sa zakonom
 • Zaštita podataka: isporuka e-slipova sa personalnim kodovima
   

 Prednosti korišćenja naših usluga

 • Omogućavamo vam da se fokusirate na svoj osnovni posao
 • Ušteda troškova do 25%
 • Širok spektar usluga obračuna zarada i drugih naknada
 • Poverljivost je značajno uvećana - nema rizika od curenja informacija unutar vaše kompanije
 • Prenete nadležnosti
 • Veći stepen profesionalnosti i kvaliteta
 • Izveštavanje i arhiviranje dokumenata na osnovu vaših zahteva
 • Ostale usluge eksterne obrade naknada (troškova, bonusa ...)

Ljudski resursi

Nudimo administrativne usluge vezane za osoblje. Pružanje podrške odeljenju ljudskih resursa u sledećim poslovima:

 • Objavljivanje oglasa za posao
 • Ažuriranje HR baze podataka
 • Obrada zahteva za zaposlene
 • Poboljšavanje svih funkcija ljudskih resursa.

Čuvamo sve osetljive informacije na sigurnom.

Nudimo:      

 • Održavanje evidencije zaposlenih (elektronske i štampane verzije)
 • Ažuriranja baze podataka o ljudskim resursima (npr. novozaposleni, prestanci, odmori i bolovanja)
 • Pomoć u pripremi obračuna, uz pružanje relevantnih podataka, npr. podaci o odsustvu, bonusima itd.
 • Priprema dokumentacije za politike i procedure ljudskih resursa, obezbeđenje da je dokumentacija kompanije aktuelna i usklađena sa najnovijim srpskim propisima, uz saradnju sa pravnicima - advokatima
 • Praćenje promene u vezi sa radnim zakonodavstvom - ažuriranje za pravno lice i za zaposlene
 • Pripremanje neophodnih dopuna, ugovora i drugih službenih dokumenata vezanih za set radno-pravnih odnosa
 • Davanje uputstava i podrške u sprovođenju postupaka internih akata kompanije
 • Obrada zahteva zaposlenih i pružanje relevantnih informacija
 • Saradnja sa kompanijom za regrutovanje zaposlenih na objavi oglasa za posao i obradi dolaznih rezimea
 • Priprema izveštaja i prezentacija za interne komunikacije
 • Obezbeđenje programa za novozaposlene uz informisanje i pojašnjenja politika i procedura kompanije
 • Pružanje konsultacija o različitim aspektima Zakona o radu (tumačenje pravila za zaposlene i za kompaniju).

Imigracione usluge

Boravišne i radne dozvole za strance zaposlene u Srbiji

Preuzimamo odgovornost za kompletnu proceduru boravka i radnih dozvola za strance upućene na rad u Srbiju, za bilo koju određenu lokaciju ili čitavu teritoriju zemlje.

Zašto izabrati nas za imigracione usluge?

Strancima upućenim na rad pružamo sve informacije potrebne za prijavu za boravište i radne dozvole na engleskom i na srpskom jeziku.

Stranci upućeni na rad su odgovorni za obezbeđenje dokumenata propisanih za boravišnu dozvolu i prijavu za radnu dozvolu: pomažemo u dobijanju prevoda ili sertifikata zdravstvenih vlasti.

Naše iskustvo i saradnja sa vlastima u mnogim slučajevima štede vreme klijentima.

Kontaktirajte nas