Potrebna vam je pomoć kod direktnih i indirektnih poreza. Mi analiziramo poreske rizike i poreske mogućnosti za poresko planiranje, zastupamo kompanije kao poreski predstavnici (punomoćnici), te tražimo optimalna poreska rešenja za vas. Mi pružamo podršku u efikasnoj primeni i tražimo optimalna rešenja. U stalnoj smo potrazi za rešenjima koja su na liniji maksimiranja prinosa na vašu investiciju, sve pod okriljem zakona i regulative. Tu smo da vam pomognemo da povećate vrednost svog uloženog kapitala.

Glavne usluge u oblasti poreza

 • Godišnje i periodično poresko izveštavanje
 • Puna PDV podrška
 • Poreski pregledi
 • Poreske prijave i tekuće poresko savetovanje
 • Poresko planiranje i optimizacija
 • Porez na dobit preduzeća
 • Poresko punomoćje: registrovani smo poreski punomoćnici kod Poreske uprave Srbije
 • Podrška u sporovima sa poreskim organima
 • Porez na imovinu
 • Nepokretnosti
 • Studije transfernih cena
 • Podsticaji za investiranje
 • Lična oporezivanja

Kontaktirajte nas