Naša Istorija:        
Današnja RSM Serbia je složena organizacija koja objedinjeno deluje u okviru RSM International. Originalna organizacija je nosila naslov SAM Consulting, formirana inicijativom prof. Dr Miroslava Milojevića, zajedno sa prof. Dr Sinišom Zarićem i Aleksandrom Dendom. Značajni savetdavci u samom početku su bili prof. Dr Stevan Kukoleča i prof. Dr Živko Kostić. 

Formiraje ove organizacije je usledilo po inicijativi ovih ljudi, a inicijativa je nikla u okviru projekta Savezne vlade SFRJ, gde je inicijativom ove grupe formiran projekt Restrukturiranje jugoslovenske privrede uvođenjem malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. SAM Consulting je formiran 1.09.1990. godine, kao društveno preduzeće čiji osnivač je bila Republička konferencija Saveza Socijalističke omladine Srbije. Njen prvi direktor je bio Miroslav Milojević, a prvi sekretar Pero Knježević. Kratko vreme SAM Consulting je bio finansiran iz budžetskih sredstava, da bi potom prešao na samofinansiranje.

Program za čiju realizaciju je osnovana organizacija bio je deo programa Savezne vlade a odnosio se na transformaciju jugoslovenske socijalističke privrede u tržištu, sa specijalnim područjem razvijanja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Turbulentne 90-te godine prošlog veka bile su vrlo teške okolnosti za realizaciju ciljeva SAM Consaltinga, pa je sve išlo vrlo sporo. Sredinom 1992. godine, društveno preduzeće SAM Consulting je privatizovano, a u 1994. ime je promenio u Institut za ekonomiku i finansije.  

Tokom 90-ih godina program po kojem je Institutut za ekonomiku i finansije delovao je uglavnom privatizacija koja se u Srbiji odvijala čitavu deceniju a da nije završena, jer je organizovana sa dosta neodlučnosti. Tek je Zakon o privatizaciji iz 1997. godine doneo mnogo više stimulansa i odlučnosti, ali ni taj talas privatizacije nije okončavo pirvatizaciji. Tek nakon rušenja socijalističkog poretka uz pomoć zapadnih mentora (2000), i formiranjem Agencije za privatizaciju odlučno je zadat udarac starom sistemu odnosa. 

Godine 2000-te Institut za ekonomiku i finansije je formirao IEF, čiji direktor je Stanimirka Svičević. Ovo preduzeće je imalo isključivu delatnost - revizija. To je moralo biti tako jer je Zakon o reviziji iz 1997. godine izričito zahtevao da se revizijom mogu baviti organizacije koje imaju samo tu delatnost.  

Tokom prve decenije XXI veka Institut za ekonomiku I finansije je imao veoma istaknutu ulogu u pripremama preduzeća za privatizaciju, koja se odvijala preko Agencije za privatizaciju. IEF se vrlo uspešno bavio poslom revizije. Prva decenija ovog veka se može označiti kao period značajnih poslovih i razvojih uspeha ovih organizacija.  

Godine 2009. IEF je pristupio Polarisu, asocijaciji revizora, i u okvirima ove asocijacije sticao prva internacionalna iskustva.  

Godine 2012, IEF je ušao u RSM, globalnu mrežu revizora, poreskih savetnika i konsultanata, dobivši status korespondenta.  

Godine 2017, IEF postaje punopravni član RSM-a, i deluje pod nazivom RSM Serbia. Institut za ekonomiku I finansije je promenio naziv u RSM Advisory i deo je ugovora o franšizi sa RSM-om. Od te godine – pod vođstvom Marka MIlojevića - počinje ekspanzija poslova RSM Serbia, koja je išla uglavnom po linijama usluga izvan revizije, tzv. outsource poslovi. 

GodinaPromene tokom razvoja
2017
  • IEF dobio status punopravnog člana RSM globalne mreže
  • IEF promenio ime u RSM Serbia
  • Institut za ekonomiku i finansije postao deo ugovora o franšizi sa RSM i promenio ime u RSM Advisory
2012
  • IEF dobio status korspondent firme u RSM, globalnoj mreži revizora, poreskih savetnika i konsultanata
2009
  • IEF postao član asoscijacije Polaris
2000
  • Osnovan IEF kao preduzeće za reviziju
1994
  • SAM Consulting promenio ime u Institut za ekonomiku i finansije
  • Postavljen novi program, odustalo se od prvobitnog
1992
  • Privatizacijom SAM Consulting postao privatno preduzeće
1990
  • Na inicijativu Savezne vlade SFRJ, Republička konferencija Saveza Socijalističke omladine osnovala SAM Consulting, sa ciljem realizacije posebnog programa savezne vlade.