Karijera

NAŠ RAST I NAŠE POTREBE

Mi smo dinamična firma mladih ljudi. U neprekidnom smo usponu. Širi se aranžman naših usluga, raste baza klijenata, jačamo standarde našeg profesionalnog ponašanja, podižemo kvalitet naših usluga. Otvaramo nove prostore za rast koji postavlja nove zahteve. Tako smo u neprekidnim pretragama za novim rešenjima i poboljšanjima kvaliteta. Ljudi su prvi faktor kvaliteta i oni su u centru naših misli o kvalitetu.

POTREBNI SU NAM PROFESIONALCI

Firma smo sa kompleksnim uslugama i uvođenjem novih i inoviranjem postojećih programa. Otuda su nam potrebni raznovrsni profili profesionalaca. Ko uđe na naša vrata, taj je profesionalac, svejedno je li taj neko sa dugim profesionalnim iskustvom ili samo sa namerom da započne profesionalni život.

VAŠA PRILIKA

Naš razvoj – Vaša prilika! A prilika je da se pridružite onima koji se razvijaju, koji imaju uzajamno poverenje, stvaralačku klimu profesionalnog ponašanja i neprekidnog uzajamnog podsticanja. U našoj sredini dobijate priliku da se profesionalno razvijate, sarađujete na značajnim projektima i dajete doprinos rešavanju zahteva značajnih klijenata u značajnim poslovima.

KANDIDAT STE ZA NAS AKO IMATE OVE OSOBINE

Završene odgovarajuće škole, profesionalno ste usmereni, stalnu težite usavršavanju, imate i razvijate potencijal doprinosa razvoju pozitivnih odnosa.

STALNO OTVORENI POZIVI

Za najviše pozicije potrebni su naročita znanja i veštine, pa smo tu da na vaš poticaj razmotrimo vaše prijave. Imamo permanentne potrebe za onih sa najvišim sposobnostima i aspiracijama na pozicijama :

  • Menadžera računovodstva
  • Profesionalnih računovođa
  • Menadžera u porezima
  • Profesionalnih poreskih specijalista
  • Revizora

 

Aktuelni pozivi

Računovođa u okviru programa Moja prva plata

Poziv                                13.11.2023.
Rok                                    06.12.2023.
Prijavu slati na adresu[email protected]
 

Revizor u okviru programa Moja prva plata

Poziv                                13.11.2023.
Rok                                    06.12.2023.
Prijavu slati na adresu[email protected]