Kinh tế khó khăn và sự thay đổi liên tục các quy định về thuế trong các năm qua đã khiến nhiều doanh nghiệp cảm thấy bối rối. Việc nắm bắt các vấn đề về thuế và kiểm toán là điều vô cùng cần thiết. Để khởi động chuỗi Chuyên đề quyết toán thuế, RSM Việt Nam trân trọng mời các doanh nghiệp tham gia hội thảo trực tuyến Dự phòng và tuân thủ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2023. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào chi tiết về các chủ đề thuế và kiểm toán như cập nhật thuế TNDN, chuẩn mực IAS 37, chuẩn mực IAS 10 và các thông tin mới nhất khác.

Điểm chú ý:

Thuế TNDN

  • Những điểm lưu ý trong quyết toán thuế doanh nghiệp 2023
  • Cách xây dựng chiến lược để xử lý các tình trạng thuế không chắc chắn
  • Trao đổi với chuyên gia để được giải đáp thắc mắc về các vấn đề thuế doanh nghiệp cụ thể

IFRS

  • Cách xác định sự kiện nằm trong phạm vi của IAS 10
  • Các yêu cầu công bố thông tin của tiêu chuẩn IAS 10
  • Hiểu khái niệm và xác định các đặc điểm chính của các khoản dự phòng (IAS 37)
  • Các yêu cầu công bố thông tin của tiêu chuẩn IAS 37

Chương trình:

13:30 Bắt đầu buổi hội thảo trực tuyến
15:30 Kết thúc

Đăng ký:

Liên hệ Phạm Phương Uyên qua email [email protected]

Hình thức: Hội thảo trực tuyến

Ngôn ngữ: Tiếng Việt (tài liệu tiếng Anh sẽ được cung cấp)

Diễn giả:

Lê Xuân Mão, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế doanh nghiệp

Lê Võ Thùy Linh, Phó Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo