Năng lực của chúng tôi

Mỗi doanh nghiệp luôn tồn tại những vấn đề khác nhau - mỗi tình huống đều cần phương án xử lý riêng biệt. Đặt yếu tố hiệu quả là ưu tiên trong quá trình kiểm soát chất lượng và ngân sách khi thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn đem đến trải nghiệm tốt cho khách hàng kết hợp cách tiếp cận tiên tiến và mới lạ cho mỗi tình huống khác nhau.

Đội ngũ kiểm toán viên với năng lực chuyên môn cao của chúng tôi sẽ đem đến cho doanh nghiệp những giá trị thiết thực bằng cách thường xuyên đưa ra lời tư vấn dựa trên mô hình vận hành doanh nghiệp. Phương pháp kiểm toán của RSM trên toàn cầu sẽ đem đến sự tối ưu về chi phí, hiệu quả và tính độc lập, được thực hiện đúng lúc bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết để đem đến giá trị tốt nhất cho khách hàng. Dịch vụ kiểm toán tốt sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng trao đổi khi hợp tác với ngân hàng, các nhà đầu tư hay các cổ đông, tăng cơ hội các khoản tài trợ.

RSM tự tin khẳng định về chất lượng dịch vụ và chúng tôi luôn tự đặt ra mục tiêu nghiêm ngặt để đạt đươc kết quả cao. Đặt chuẩn mực chuyên nghiệp ở mức cao nhất, chúng tôi tự hào khi đưa ra cam kết với các đối tac chiến lược. Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao và tăng cường đầu tư vào mảng đào tạo và công nghệ. Dịch vụ của chúng tôi bago gồm kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ dành cho các công ty niêm yết lẫn không niêm yết, điều tra kiểm toán và các dịch vụ tư vấn đặc thù khác.

  • Kiểm toán báo cáo tài chính
  • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán xây dựng cơ bản
  • Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế
  • Kiểm toán hoạt động
  • Soát xét thông tin tài chính
  • Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước
  • Điều tra gian lận và giải quyết tranh chấp

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Bằng cách đăng kí địa chỉ email, bạn cam kết rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật và đã đồng ý với quy trình xử lý dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Bảo mật (bao gồm các giao dịch chuyển đổi quốc tế).