Về cơ bản, mô hình này đòi hỏi một doanh nghiệp phải đầu tư vào tất cả các khâu, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi đến chế biến, sản xuất và đóng gói thực phẩm. Do đó, không dễ dàng để hoàn thiện chuỗi khép kín này vì doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn từ tình trạng thiếu lao động, chi phí nguyên vật liệu tăng, cạnh tranh gay gắt và đặc biệt là các thay đổi quy định.

RSM hiểu rằng các khách hàng trong ngành chăn nuôi theo mô hình 3F cần hoạt động dựa trên các phương pháp tiếp cận phát triển bền vững cùng với các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị, mong muốn trở thành một trong những công ty 3F hàng đầu, và tìm kiếm cơ hội phát triển ở các thị trường toàn cầu. Chúng tôi có các chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu các lĩnh vực khác nhau trong mô hình 3F, để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.